Yrkesinriktad påbyggnadsutbildning

Som yrkesinriktad påbyggnadsexamen är det möjligt att ta specialveterinärexamen. En legitimerad veterinär kan specialisera sig på smådjurssjukdomar, hästsjukdomar, hälso- och sjukvård för produktionsdjur, smittosamma djursjukdomar, miljöhälsovård och livsmedelshygien i produktion.

Institutionerna vid fakulteten arbetar med att ta fram avgiftsbelagda utvärderingar inom ramen för fortbildningsverksamheten, i form av bl.a. diplom, The European Board of Veterinary Specialisation (EBVS).

Fortbildning spelar en ytterst viktig roll för veterinärernas livslånga lärande. Veterinärerna har en lagstadgad skyldighet att upprätthålla sina yrkesfärdigheter. Fakulteten bidrar till veterinärernas fortbildning genom att t.ex. erbjuda en del av sitt kursutbud också till utexaminerade veterinärer. Information på finska