Utbildning

Veterinärmedicinska fakulteten vid Helsingfors universitet är den enda högskolan i Finland där man kan studera veterinärmedicin. Fakulteten ansvarar för den grundläggande utbildningen av veterinärer, veterinärmedicinsk forskning och den vetenskapliga påbyggnadsutbildningen och fortbildningen i veterinärmedicin. Helsingfors universitets utbildningsprogram i veterinärmedicin är internationellt ackrediterat och har gott rykte.

Det sammanlagt sexåriga utbildningsprogrammet i veterinärmedicin ger både en mångsidig veterinärmedicinsk-biologisk grundutbildning (kandidatprogrammet i veterinärmedicin) och en examen som leder till yrket veterinär (utbildningsprogrammet för licentiatexamen i veterinärmedicin).

Under studierna förvärvar man de kunskaper som krävs för anställningar som veterinär och självständig yrkesutövning, och för att följa utvecklingen på området och livslångt lärande. Utbildningen öppnar för många olika karriärer för den som är intresserad av djurs och människors hälsa.

Studierna är till största delen förlagda till Campus Vik, och en del av studierna i produktionsdjursmedicin genomförs i Saaris i Mäntsälä.

One Health-principen präglar studierna från början: Djur och människor delar hälsa, välmående och miljö och veterinärerna har en viktig roll i helheten.

Obs! Över­gångs­pe­ri­o­den av ut­bild­nings­re­form tar slut 18.12.2020.

Om du har börjat studera före hösten 2017 och avlägger din examen enligt den gamla examensstruktur, läs instruktioner om att slutföra examen i tid.