Om fakulteten

Fakulteten har profilerat sig på hälso- och sjukvård för djur, djurens välmående och säkrande av livsmedelssäkerheten. Arbetet vid fakulteten syftar till att upprätthålla och utveckla internationellt högtstående veterinärmedicinsk undervisning och forskning som beaktar förändringar inom professionen och i omvärlden.

Fakulteten har fyra avdelningar:

  • Avdelningen för veterinärmedicinska biovetenskaper
  • Avdelningen för livsmedelshygien och miljöhälsa
  • Avdelningen för klinisk häst- och smådjursmedicin
  • Avdelningen för klinisk produktionsdjursmedicin

En viktig del i fakultetens verksamhet är Universitetets djursjukhus som fungerar som forsknings- och undervisningssjukhus. Universitetets djursjukhus är en spetsenhet för veterinärmedicinsk vård – Finlands enda djursjukhus som är öppet dygnet runt, varje dag. Årligen får över 20 000 djurpatienter hjälp på sjukhuset.