Fortbildning

Fortbildning spelar en ytterst viktig roll för veterinärernas livslånga lärande. Veterinärerna har en lagstadgad skyldighet att upprätthålla sina yrkesfärdigheter.

Fakulteten bidrar till veterinärernas fortbildning genom att t.ex. erbjuda en del av sitt kursutbud också till utexaminerade veterinärer.

Läs mer på finska sidor