Dok­tors­ut­bild­ning

Som en del av Helsingfors universitet är Veterinärmedicinska fakulteten medlem i League of European Research Universities, LERU, en sammanslutning av Europas främsta forskningsuniversitet. Fakulteten bedriver nationellt och internationellt ansedd mångvetenskaplig forskning. Doktorandernas insats i forskningen är stor.

Doktorsexamen är den högsta akademiska examen som framför allt ger förutsättningar för en karriär som forskare. Doktorsavhandlingens viktigaste del är forskningsarbetet, som görs under handledning av en mer erfaren forskare. I examen ingår också teoretiska studier motsvarande 40–60 studiepoäng. Den offentliga disputationen är en viktig del av doktorsexamen.

Efter veterinärmedicine licentiatexamen är det möjligt att avlägga veterinärmedicine doktorsexamen (VMD). Det är också möjligt att avlägga filosofie doktorsexamen (FD) vid fakulteten.

Examensspråket är i regel engelska, och anvisningarna för doktorsutbildningen finns därför på engelska och delvis på finska.

Dok­tors­ut­bild­ning­en i Helsingfors universtitet