Kontaktuppgifter

Ve­te­ri­när­me­di­cins­ka fa­kul­te­ten
PB 66
00014 Helsingfors universitet

Besöksadress:
Agnes Sjöbergs gata 2
Campus Vik, EE-byggnaden 2. vån.

Telefon 02941 911 (växel)
Telefax tfn. 02941 57161

Veterinärmedicinska fakulteten verkar på Campus Vik och på Saari gård i Mäntsälä. Kolla kartor och information om trafikförbindelser från Campus Vik -nätsida.

Dekanus

Antti
Sukura
professor
Avdelningen för veterinärmedicinska biovetenskaper
Vetenskapsgren Veterinärvetenskap

 

Pro­deka­nus med an­svar för un­der­vis­ning­en

 

Pro­deka­nus med an­svar för forsk­ning­en och två­språ­kig­hets­frå­gor

OP
Olli
Peltoniemi
professor
Avdelningen för klinisk produktionsdjursmedicin
Vetenskapsgren Veterinärvetenskap

 

Ledningens assistent

Avdelningens kontor
Paroninkuja 20
04920 SAARENTAUS
Telefon: 0294 1911 (universitets växel)

Saari laboratorium, produktionsdjursjukhuset
Leissantie 41
04920 SAARENTAUS
Telefon: 02941 40534

Smådjurssjukhuset
Försöksgårdsvägen 2
Helsingfors

Hästsjukhuset
Försöksgårdsgränden 1
Helsingfors

Eläinlääkäreiden ja tutkijoiden toimisto
Leissantie 43 B
04920 SAARENTAUS

Saari-enheten
Leissantie 43 A
04920 SAARENTAUS

Djurhållning och -välfärd
Koetilantie 7
(PL 57)
00014 Helsingfors universitet

Kontaktuppgifter till personalen

Avdelningens ledare

Mari
Heinonen
professor
Avdelningen för klinisk produktionsdjursmedicin
Vetenskapsgren Veterinärvetenskap

Smådjurssjukhuset

Försöksgårdsgränden 2, Helsingfors

  • Tidsbokning: Från måndag till fredag kl. 8:15-15:30. Telefon: 02941 57201.
  • Bokningstider (vardagar kl. 8-16) kan vem som helst boka, var än i landet du kommer från. Patienter som kommer för fortsatta undersökningar bör ha remiss från den skötande veterinären.
  • Läs mer på Smådjursjukhusets webbsidor

Hästsjukhuset

Försöksgårdsgränden 1, Helsingfors

Produktionsdjursjukhuset

Leissantie 41
04920 Saarentaus

 

Kontaktuppgifter till Djursjukhusets personalen

Universitetets Djusrsjukhusets ledning