Antti Sukuras forskningsprojekt

Patologi

Forskningsprojekt: Mjölkkörteltumörer hos hundar

Mjölkkörteltumörer är den vanligaste tumörtypen hos tikar som inte kastrerats och tredje vanligaste tumörtypen hos kastrerade tikar. Tidigare forskning om mjölkkörteltumörer har inte fäst särskilt mycket uppmärksamhet på genmutationer och mekanismer för att stänga av gener. Målet med doktorsavhandlingen om genetiska och epigenetiska förändringar i mjölkkörteltumörer hos hundar är att definiera hurdana genetiska (i DNA-molekylen) och epigenetiska förändringar som kan identifieras i tumörerna. Epigenetiska förändringar påverkar genernas funktion utan att ändra på bassekvensen i DNA.

Antti Sukura -  förskningsdatabasen.