Avdelningen för veterinärmedicinska biovetenskaper

Avdelningen representerar de grundvetenskaper som veterinärmedicinen bygger på, dvs. anatomi och utvecklingsbiologi, biokemi, fysiologi, mikrobiologi och cell- och molekylbiologi. Utöver dessa har vi också mera tillämpade ämnen som t.ex. epidemiologi, molekylgenetik och patologi och parasitologi.

Specialområden i forskningen är utvecklingen av nötkreaturs immunsystem, hjärnans och nervsystemets utvecklingsfysiologi, kroppens reaktioner och interaktionen mellan mikrober och värdorganismen, G-proteinförmedlad cellsignalering, ärftliga sjukdomar hos hundar, zoonotiska infektionssjukdomar, patologi och parasitologi.

Läs mer om undervisningen, forskningen och tjänsterna vid avdelningen för veterinärmedicinska biovetenskaper!