Leena Maunulas forskningsgrupp

Gruppledare, docent Leena Maunula
emeritusprofessor Carl-Henrik von Bonsdorff
VML Maija Summa
VML Satu Oristo

Tidigare medarbetare i gruppen: Maria Rönnqvist (disputerade 2014), Tuija Kantala (disputerade 2017), Kirsi Söderberg (forskningsassistent).

Forskarna i livsmedelshygien och miljöhälsa studerar virus som förökar sig i människans tarmsystem och orsakar diarré eller hepatit. Att påvisa förekomsten av sådana virus i t.ex. vatten eller livsmedel är en stor utmaning och det kräver konstant utveckling av analysmetoderna. Vi använder både de nyaste metoderna för genduplikation och traditionella cellodlingsmetoder. Virusens resistens i olika förhållanden, för olika typer av behandling eller t.ex. mot desinficeringsmedel kan mätas kontrollerat i laboratorieförhållanden. Med hjälp av känsliga analystekniker kan man kartlägga virusens förekomst och mängd i miljön, livsmedel och i viss utsträckning hos djur. Vi har bl.a. påvisat förekomsten av norovirus i vattendrag och identifierat norovirus genom i frysta hallon, på arbetsytor i lokaler där man hanterar livsmedel och i prover som tagits från händer.

Forskarna samarbetar aktivt med forskningsgrupper i andra länder. På så sätt kan man lättare utreda livsmedlens internationella transportrutter och källan till föroreningen. Vi undersöker främst virus som drabbar människan. Ett undantag är hepatit-E-virus hos svin och vildsvin och hur viruset sprids via kött som inte upphettas tillräckligt.

I samband med utvecklingen av forskningsmetoder för studiet av virus som förökar sig i människans tarmsystem och orsakar sjukdomar, har det blivit uppenbart att virus spelar en viktig roll i fråga om epidemier som sprids via livsmedel och vatten. Norovirusepidemier, t.ex. till följd av förorenat kranvatten eller frysta hallon, orsakar lidande och stora ekonomiska förluster för samhället. Många, speciellt äldre människor insjuknar varje vinter på sjukhus och andra vårdinrättningar p.g.a. norovirus. För att kontrollera och förebygga epidemier behövs det fler virusexperter och aktuell information om virusens resistens, förekomst och spridning för riskbedömning, tillsyn och beslutsfattande i fråga om lagstiftningen. Vi är med och utvecklar metoder för påvisande av virus som kan användas för livsmedel och miljöprover (analystjänster).