Forskning

Forskningen i livsmedelshygien och miljöhälsa fokuserar på livsmedelshygien, miljöhygien, toxikologi och miljö- och hälsoskyddstillsyn. Forskningen omfattar också köttbesiktning och slakterihygien. Tillsynsundersökningar utgör ett bra par till den molekylbiologiska forskningen. Tillsammans skapar de en gedigen kunskapsbas inom livsmedels- och miljöhygien.

Forskningsämnena baserar oftast på praktiska problem som anknyter till livsmedelssäkerheten. Grunden för högklassig forskning är moderna forskningsmetoder, vilket också poängteras i doktorandutbildningen. Ett viktigt fokusområde i forskningen är funktionell genomik som kan användas t.ex. för att identifiera gener som styr bakteriernas köldresistens.

Under perioden 2008-2013 koordinerades Finlands Akademis nationella spetsenhet för mikrobiologisk livsmedelsforskning Mikrobiologisen elintarviketurvallisuuden tutkimuksen huippuyksikkö vid avdelningen i samarbete med Veterinärmedicinska fakulteten avdelning för biovetenskap. Läs mer på Finlands Akademis webbsidor.