Professorer och biträdande professorer
Mari
Heinonen
professor
Avdelningen för klinisk produktionsdjursmedicin
Vetenskapsgren Veterinärvetenskap


OP
Olli
Peltoniemi
professor
Avdelningen för klinisk produktionsdjursmedicin
Vetenskapsgren Veterinärvetenskap


Päivi
Rajala-Schultz
professor
Avdelningen för klinisk produktionsdjursmedicin
Vetenskapsgren Veterinärvetenskap


Heli
Simojoki
biträdande professor, andra skedet
Avdelningen för klinisk produktionsdjursmedicin
Vetenskapsgren Veterinärvetenskap


TS
Timo
Soveri
professor
Avdelningen för klinisk produktionsdjursmedicin
Vetenskapsgren Veterinärvetenskap
JT
Juhani
Taponen
professor
Avdelningen för klinisk produktionsdjursmedicin
Vetenskapsgren Veterinärvetenskap
Anna
Valros
professor
Avdelningen för klinisk produktionsdjursmedicin
Vetenskapsgren Veterinärvetenskap


 

Forskare
Stefan
Björkman
klinisk lärare
Avdelningen för klinisk produktionsdjursmedicin
Vetenskapsgren Veterinärvetenskap
MH
Mari
Hovinen
klinisk lärare
Avdelningen för klinisk produktionsdjursmedicin
Vetenskapsgren Veterinärvetenskap
OH
Outi
Hälli
universitetsforskare
Avdelningen för klinisk produktionsdjursmedicin
Vetenskapsgren Veterinärvetenskap
Laura
Hänninen
klinisk lärare
Avdelningen för klinisk produktionsdjursmedicin
Vetenskapsgren Veterinärvetenskap, Naturvetenskaper

Eläinten hyvinvoinnin ja käyttäytymisen tutkimus ja opetus.

Maria
Kareskoski
klinisk lärare
Avdelningen för klinisk produktionsdjursmedicin
Vetenskapsgren Veterinärvetenskap


TK
Tiina
Kauppinen
forskardoktor
Avdelningen för klinisk produktionsdjursmedicin
Vetenskapsgren Veterinärvetenskap
MK
Minna
Kujala-Wirth
klinisk lärare
Avdelningen för klinisk produktionsdjursmedicin
Vetenskapsgren Veterinärvetenskap


CM
Camilla
Munsterhjelm
universitetsforskare
Avdelningen för klinisk produktionsdjursmedicin
Vetenskapsgren Veterinärvetenskap
KM
Katja
Mustonen
klinisk lärare
Avdelningen för klinisk produktionsdjursmedicin
Eeva
Mustonen
klinisk lärare
Avdelningen för klinisk produktionsdjursmedicin
Vetenskapsgren Veterinärvetenskap


CO
Claudio
Oliviero
klinisk lärare
Avdelningen för klinisk produktionsdjursmedicin
Vetenskapsgren Veterinärvetenskap
Helena
Rautala
klinisk lärare
Avdelningen för klinisk produktionsdjursmedicin
Vetenskapsgren Veterinärvetenskap


ST
Suvi
Taponen
klinisk lärare
Avdelningen för klinisk produktionsdjursmedicin
Vetenskapsgren Veterinärvetenskap
HV
Heli
Venhoranta
forskardoktor
Avdelningen för klinisk produktionsdjursmedicin
Vetenskapsgren Veterinärvetenskap

 

Doktorander
KH
Karoliina
Hagner
doktorand
Avdelningen för klinisk produktionsdjursmedicin
Vetenskapsgren Veterinärvetenskap
TH
Taehee
Han
doktorand
Avdelningen för klinisk produktionsdjursmedicin
Vetenskapsgren Veterinärvetenskap


VH
Vilja
Hukkinen
doktorand
Avdelningen för klinisk produktionsdjursmedicin
HK
Hilkka
Koskikallio
doktorand
Avdelningen för klinisk produktionsdjursmedicin
Vetenskapsgren Djursvetenskap, mjölkproduktlära
TK
Tuomo
Kähkönen
doktorand
Avdelningen för klinisk produktionsdjursmedicin
Vetenskapsgren Veterinärvetenskap
Emilia
König
doktorand
Avdelningen för klinisk produktionsdjursmedicin
Vetenskapsgren Veterinärvetenskap, Djursvetenskap, mjölkproduktlära


LL
Lena
Lindh
veterinär under specialistutbildning
Avdelningen för klinisk produktionsdjursmedicin
Vetenskapsgren Veterinärvetenskap
MM
Md Rayhan
Mahmud
doktorand
Avdelningen för klinisk produktionsdjursmedicin
Vetenskapsgren Veterinärvetenskap
RN
Riitta
Niemi
doktorand
Avdelningen för klinisk produktionsdjursmedicin
Vetenskapsgren Veterinärvetenskap
TO
Turkan
Oztash
doktorand
Avdelningen för klinisk produktionsdjursmedicin
Vetenskapsgren Genetik, utvecklingsbiologi, fysiologi, Veterinärvetenskap, Hälsovetenskap
AR
Aino
Riihimäki
doktorand
Avdelningen för klinisk produktionsdjursmedicin
Vetenskapsgren Veterinärvetenskap
JS
Jenni
Sairanen
klinisk veterinär under specialistutbild
Avdelningen för klinisk produktionsdjursmedicin
Vetenskapsgren Veterinärvetenskap
KS
Kirsi-Marja
Swan
doktorand
Avdelningen för klinisk produktionsdjursmedicin
Vetenskapsgren Veterinärvetenskap, Jordbruksvetenskap
MU
Md Karim
Uddin
doktorand
Avdelningen för klinisk produktionsdjursmedicin
Vetenskapsgren Veterinärvetenskap
EV
Elli
Valtonen
doktorand
Avdelningen för klinisk produktionsdjursmedicin
Vetenskapsgren Veterinärvetenskap

 

Laboratoriepersonal och teknisk personal
KA
Kristina
Ahlqvist
forskningstekniker
Avdelningen för klinisk produktionsdjursmedicin
EK
Evamaria
Kokko
Forskningsassistent
Avdelningen för klinisk produktionsdjursmedicin
MN
Marianna
Norring
forskningstekniker
Avdelningen för klinisk produktionsdjursmedicin
Vetenskapsgren Veterinärvetenskap


MP
Merja
Pöytäkangas
forskningstekniker
Avdelningen för klinisk produktionsdjursmedicin
TR
Taina
Rahkonen
forskningstekniker
Avdelningen för klinisk produktionsdjursmedicin
MT
Miina
Tuominen-Brinkas
Forskningsassistent
Avdelningen för klinisk produktionsdjursmedicin
NV
Nina
Viljanen
forskningstekniker
Avdelningen för klinisk produktionsdjursmedicin
SV
Saara
Välttilä
Forskningsassistent
Avdelningen för klinisk produktionsdjursmedicin