Avdelningen för klinisk produktionsdjursmedicin

Till avdelningens grundläggande uppgifter hör utbildning av veterinärer och veterinärmedicinsk forskning. Avdelningen har verksamhet på Saaris gård i Mäntsälä och på Campus Vik i Helsingfors.

Ämnena husdjurens reproduktionslära och hälso- och sjukvård för produktionsdjur finns i enheten i Saaris. Utöver grundundervisningen ordnar avdelningen också nationell specialiseringsutbildning. Avdelningen utbildar också s.k. diplomate-veterinärer i det europeiska specialiseringsprogrammet i grisars och nötkreaturs sjukdomar. En viktig uppgift är handledningen av doktorander.

Forskningen är klinisk till sin natur och har som mål att främja husdjurens hälsa och välmående.

I Saaris finns också produktionsdjurssjukhuset som är en avdelning vid universitetets djursjukhus. Veterinärerna vid produktionsdjurssjukhuset ansvarar för sjukhusets betaltjänster och undervisningen.

Vid avdelningen finns också Forskningscentret för djurvälfärd, som är ett samarbetsnätverk för forskare i veterinärmedicin vid Helsingfors universitet.

Läs mer om undervisningen, forskningen och tjänsterna vid avdelningen för klinisk produktionsdjursmedicin!