Kliniska laboratorier

Laboratorieverksamheten vid avdelningen för klinisk häst- och smådjursmedicin fokuserar på kliniska laboratorier. Centrallaboratoriet erbjuder klinisk laboratoriediagnostik för Universitetets djursjukhus och forskare vid Helsingfors universitet. Tjänsterna för klinisk mikrobiologi kan användas också av utomstående kunder. Analys som stöder forskningsverksamheten vid avdelningen centreras till laboratoriet för klinisk forskning.

Centrallaboratoriet vid avdelningen för klinisk häst- och smådjursmedicin tillhandahåller laboratorietjänster i klinisk kemi, hematologi och klinisk mikrobiologi för Universitetets djursjukhus, forskarna vid fakulteten och i begränsad utsträckning som betaltjänster för veterinärer och forskare utanför fakulteten.

Tillförlitliga analysresultat av patient- och forskningsprover är en viktig del av högklassig sjukhus- och forskningsverksamhet. Utöver den dagliga interna kvalitetsstyrningen deltar centrallaboratoriet också i externa kvalitetsutvärderingar.

Laboratoriets tjänster inkluderar allmänna klinisk-kemiska och hematologiska analyser av blodprover från djur samt urin- och avföringsprover. I samband med prover för specialundersökningar, t.ex. BAL-prov (bronkoalveolärt lavage) och biopsier, görs bl.a. cellbildsanalys. Cytologiska prover tolkas av en veterinär som är specialiserad på patologi i samarbete med ämnet patologi vid Veterinärmedicinska fakulteten.

 

 

I laboratoriet undersöks bakteriologiska prover från sällskaps- och hobbydjur. Diagnostiken grundar sig på matrisassisterad masspektrometri (MALDI-TOF). Laboratoriet deltar aktivt i forskning och undervisning inom sitt område. Laboratoriet har också ett viktigt samhälleligt uppdrag inom utveckling av utbildningen och diagnostiken i veterinärmedicinsk klinisk mikrobiologi. Laboratoriet främjar medvetenheten om ansvarsfull användning av antibiotika och mikrobläkemedelsresistens och ansvarar för resistensövervakningen i fråga om bakterier hos sällskaps- och hobbydjur i Finland.

Undersökningarna vid laboratoriet omfattar vanlig aerob och anaerob bakterieodling och känslighetsbestämning. Laboratoriet har också en kundkanal via vilken kunderna lätt kan göra remisser och kontrollera resultat. På kundkanalens ingångssida finns anvisningar för registrering.

Laboratoriet för klinisk forskning finns i Clinicum i Vik i samma byggnad som avdelningen för klinisk häst- och smådjursmedicin. Laboratoriet utför undersökningar som hör samman med pågående forskningsprojekt. I laboratoriet arbetar forskare och fast anställd personal vid avdelningarna för klinisk häst- och smådjursmedicin och klinisk produktionsdjursmedicin. Utbudet av undersökningar inkluderar bl.a. bakteriologisk, molekylbiologisk, proteinkemisk, immunologisk och gas- och vätskekromatografisk analys. 

 

 

Centrallaboratoriet
Föreståndare
thomas.gronthal@helsinki.fi
fax 02941 57381

Avdelningen för klinisk häst- och smådjursmedicin
Viksvägen 49 (PB 57)
00014 Helsingfors universitet
tfn 0294 1911 (universitetets växel)