Professorer och biträdande professorer
AM
Anna
Mykkänen
biträdande professor
Avdelningen för klinisk häst- och smådjursmedicin
Vetenskapsgren Veterinärvetenskap
Tarja
Pääkkönen
biträdande professor
Avdelningen för klinisk häst- och smådjursmedicin
Vetenskapsgren Veterinärvetenskap


MR
Mirja
Ruohoniemi
professor
Avdelningen för klinisk häst- och smådjursmedicin
Vetenskapsgren Veterinärvetenskap, Pedagogik


TS
Thomas
Spillmann
professor
Avdelningen för klinisk häst- och smådjursmedicin
Vetenskapsgren Veterinärvetenskap


OV
Outi
Vapaavuori
professor
Avdelningen för klinisk häst- och smådjursmedicin
Vetenskapsgren Veterinärvetenskap

 

Forskare
JA
Johanna
Anturaniemi
forskardoktor
Avdelningen för klinisk häst- och smådjursmedicin
Vetenskapsgren Veterinärvetenskap, Genetik, utvecklingsbiologi, fysiologi
MH
Mohsen
Hanifeh
forskardoktor
Avdelningen för klinisk häst- och smådjursmedicin
Vetenskapsgren Veterinärvetenskap
MH
Manal
Hemida
forskardoktor
Avdelningen för klinisk häst- och smådjursmedicin
HH
Heli
Hyytiäinen
forskardoktor
Avdelningen för klinisk häst- och smådjursmedicin
Vetenskapsgren Veterinärvetenskap
LL
Liisa
Lilja-Maula
forskardoktor
Avdelningen för klinisk häst- och smådjursmedicin
Vetenskapsgren Veterinärvetenskap
Marja
Raekallio
universitetslektor
Avdelningen för klinisk häst- och smådjursmedicin
Vetenskapsgren Veterinärvetenskap


 

Doktorander
SA
Sanna
Aarnio
doktorand
Avdelningen för klinisk häst- och smådjursmedicin
Vetenskapsgren Veterinärvetenskap
EA
Elina
Aimo-Koivisto
doktorand
Avdelningen för klinisk häst- och smådjursmedicin
Vetenskapsgren Veterinärvetenskap
MA
Maria
Aromaa
veterinär under specialistutbildning
Avdelningen för klinisk häst- och smådjursmedicin
Vetenskapsgren Veterinärvetenskap
Katarina
Eskola
klinisk veterinär under specialistutbild
Avdelningen för klinisk häst- och smådjursmedicin
Vetenskapsgren Veterinärvetenskap


NH
Nina
Höglund
doktorand
Avdelningen för klinisk häst- och smådjursmedicin
Vetenskapsgren Veterinärvetenskap


LI
Leena
Inkilä
doktorand
Avdelningen för klinisk häst- och smådjursmedicin
PK
Petra
Kangas
doktorand
Avdelningen för klinisk häst- och smådjursmedicin
NM
Niina
Murto
klinisk veterinär under specialistutbild
Avdelningen för klinisk häst- och smådjursmedicin
Vetenskapsgren Veterinärvetenskap
IN
Iida-Maria
Niinikoski
doktorand
Avdelningen för klinisk häst- och smådjursmedicin
VR
Vahideh
Rahmani
doktorand
Avdelningen för klinisk häst- och smådjursmedicin
Vetenskapsgren Veterinärvetenskap
MR
Meeri
Rantanen
klinisk veterinär under specialistutbild
Avdelningen för klinisk häst- och smådjursmedicin
TT
Taru
Tammela
klinisk veterinär under specialistutbild
Avdelningen för klinisk häst- och smådjursmedicin
Vetenskapsgren Veterinärvetenskap
Tuuli
Åhlberg
doktorand
Avdelningen för klinisk häst- och smådjursmedicin
Vetenskapsgren Veterinärvetenskap


 

Laboratoriepersonal och teknisk personal
JA
Janne
Andersson
laboratoriemästare
Avdelningen för klinisk häst- och smådjursmedicin
TH
Tiina
Heinänen
forskningsskötare
Avdelningen för klinisk häst- och smådjursmedicin
LI
Laura
Itkonen
Forskningsassistent
Avdelningen för klinisk häst- och smådjursmedicin
LJ
Lilia
Jääskeläinen
laboratoriemästare
Avdelningen för klinisk häst- och smådjursmedicin
NK
Ninna
Koho
forskningstekniker
Avdelningen för klinisk häst- och smådjursmedicin
Vetenskapsgren Veterinärvetenskap, Genetik, utvecklingsbiologi, fysiologi
MM
Marja
Matikka
laboratoriemästare
Avdelningen för klinisk häst- och smådjursmedicin
RM
Robin
Moore
Forskningsassistent
Avdelningen för klinisk häst- och smådjursmedicin
Oona
Mäki
laboratorietekniker
Avdelningen för klinisk häst- och smådjursmedicin


MP
Metta
Pantsu
laboratorietekniker
Avdelningen för klinisk häst- och smådjursmedicin
MR
Merja
Ranta
forskningstekniker
Avdelningen för klinisk häst- och smådjursmedicin
SV
Suvi
Virkkala
forskningstekniker
Avdelningen för klinisk häst- och smådjursmedicin