Avdelningen för klinisk häst- och smådjursmedicin

Avdelningen ansvarar för undervisningen i veterinärmedicinsk farmakologi och toxikologi, klinisk diagnostik, hästens och smådjurs sjukdomar inom ramen för utbildningsprogrammen för kandidat- och licentiatexamen i veterinärmedicin.

Forskningen vid avdelningen är inriktad på djurens hälsa och välfärd.

Centrallaboratoriet erbjuder kliniska laboratoriediagnostik för Universitetets djursjukhus och forskare vid Helsingfors universitet. Tjänsterna för klinisk mikrobiologi kan användas också av kunder utanför universitetet. Analysverksamheten som stöder forskningen vid avdelningen har koncentrerats till laboratoriet för klinisk forskning.

Läs mer om undervisningen, forskningen och tjänsterna vid avdelningen för klinisk häst- och smådjursmedicin!