Vetenskapsföreläsningar för gymnasieelever

Vanligtvis hålls föreläsningarna i stora auditorier, som ofta rymmer flera hundra personer. Många grundkursser har 100-200 deltagare. Föreläsningar som har mer än hundra deltagare kallas för massföreläsningar. För att massföreläsningarna ska fungera har man i universiteten kommit överens om allmänna föreläsningspraxis som underlättar arrangerandet av massföreläsningarna. Några av dessa är:

  • Akademisk kvart – De flesta föreläsningarna börjar 15 minuter över den anmälda tiden. Om det i läsordningen står att föreläsningen eller tillfället börjar 12 följer man den akademiska kvarten, alltså börjar man klockan 12.15. Men om det i läsordningen står 12.00 börjar föreläsningen eller tillfället jämnt. Kom vänligen i tid till föreläsningarna. Om du kommer sent till föreläsningen ska du komma in i salen och ta din plats utan att föra extra oväsen.
  • Föreläsningsro – Eftersom universitetsstuderande inte har läroplikt, är föreläsningarna nästan alltid frivilliga. Därför förväntas föreläsningsdeltagarna ge åt varandra föreläsningsro och möjlighet att koncentrera sig på att lyssna på föreläsningen. Att sitta och prata med kompisen under en föreläsning stör förutom föreläsaren också tiotals lyssnare. Föreläsare pausar inte sin föreläsning för att be om tystnad utan deltagarna förväntas ge varandra arbetsro eller flytta sig ut ur föreläsningssalen för att prata.
  • Frågor till föreläsaren – Man får ställa föreläsaren frågor under föreläsningen. Precis som i skolan ber man om muntur genom att räcka upp handen. Dessutom har man i slutet av föreläsningen reserverat tid för frågor. Det är artigt att ställa frågorna efter föreläsningen. Frågorna berättar åt föreläsaren att publiken har varit intresserad av föreläsningens tema. Föreläsaren är expert inom sitt föreläsningsämne och därför är frågestunden efterföreläsningen en utmärkt möjlighet att få tilläggsinformation om ämnet.

INSTÄLLD

Fredag 27.3.2020 kl. 14.00-15.00

Föreläsare: Theo Kurten

Ämne: Atmosfärens kemi

Föreläsningsspråk: finska, föreläsningsdiorna är på svenska

Minna Palmroth – Avaruussää (Rymdväder) ons 12.2.2020

Minna är proffessor i beräkningsastrofysik, ledare för toppenheten för Hållbar rymdvetenskap och teknik och ansvarsforskaren för Vlasiator-modelleringsmetoden. Föreläsningen handlar om rymdväder, rymdskrot och toppenhetens forskning. Föreläsningsspråket är finska.