Kornstorleksprover

HYLUMA Geopiste Raekokonäytteet

 

Det finns en rad kornstorleksprover till låns, vilka har sållats fram ur prover som tagits i Hangönejden. Proverna passar som exempel på jordarter i undervisningen.

Du ser bokningssituationen för proverna i bokningskalendern. Du kan reservera instrumenten för eget bruk med bokningsblanketten.

Instrumenten förvaras på Geopiste, rum A115, Physicum-byggnaden, Gustaf Hällströms gata 2, Campus Gumtäkt.

Kontaktperson för proverna: Markus Jylhä