Kolträdet-portföljen

Kolträdet erbjuder inspirerande innehåll för undervisning i kolcirkulation för alla årskurser. Materialet hjälper eleverna förstå sambanden mellan kolets cirkulation, fotosyntes, cellandning, kolavtryck och klimatförändring.

Hiilipuu.fi-sajten kan du undersöka tallens kolflöde i olika förhållanden. Kolflödet består av den sammanlagda mängden av både fotosyntes och cellandning. Du kan välja datum och väder samt söka efter information om faktorer som påverkar trädens förmåga att binda eller frigöra kol.

  • Instruktioner för hur man använder Hiilipuu.fi inom undervisningen (på finska):  PDF | DOCX

Du kan låna Kolträdets interaktiva portfölj från F2k-laboratoriet. Kolträdet-portföljen innehåller sensorer för koldioxid, temperatur och ljus. Man kan manipulera sensorerna (andas på dem, värma dem, belysa dem) så att kolträdapplikationen reagerar på förändringarna. Du kan också undersöka hur koldioxidhalten i ditt klassrum utvecklas under timmen eller då man öppnar fönstret.

  • Instruktioner för hur man använder Kolträdet-portföljen inom undervisningen (på finska):  PDF | DOCX

Kolträdet är ett samarbetsprojekt mellan Helsingfors universitet, mjukvaruföretaget Simosol och bildkonstnär Terike Haapoja.