Kemiklassen Gadolins experimentella arbeten under våren 2021

Ett av de mest centrala målsättningarna i Kemiklassen Gadolins verksamhet vid sidan om att väcka intresse för vetenskap hos barn och unga är forskning inom kemiundervisning. I forskningen fokuserar man ofta på pedagogiska innovationer och vetenskapligt utveckling av arbetsanvisningar.

Alla arbeten som kan väljas under vårsäsongen 2021 är kopplade till hållbar utveckling, hållbar kemi och cirkulär ekonomi. Arbeten har två teman:

  1. Material
  2. Välmående och hälsa

I verksamhetsplanen 2021 kommer Gadolin rikta sin verksamhet till fyra målgrupper:

  • Förskolan
  • 4:e klassen
  • 8:e klassen
  • Andra stadiet

Programmet i ett funktionellt studiebesök kan man välja från olika temahelheter, som kan inkludera experiment lämpade för olika åldersgrupper, aktiverande och sammanfattande uppgiftshelheter, molekylmodellering, forskar- eller expertintervjuer, presentation av campus eller laboratorier samt studentintervjuer. Alla studiebesök under våren 2021 är distansstudiebesök som ordnas som videomöten.

I tabellen nedan listas aktiviteterna som vi erbjuder under våren 2021. I tabellen finns aktiviteternas namn på finska och på svenska.  Namnen i blått är länkar till arbetsanvisningar. Utvecklingsarbetet för helheterna är inte klart ännu, så det kommer att ske förändringar kommer att ske under årets gång. Nya arbeten publiceras medan utvecklingsarbetet fortskrider.

Obs! Endast en del av experimenten kan utföras konkret i skolan. Några av experimenten erbjuds endast som demonstrationer utförda av studiebesökets handledare. Om du vill göra ett konkret arbete med eleverna måste du kontrollera att alla reagens och redskapsom behövs i utförandet finns i skolan. Listor över redskap och reagens som behövs finns i arbetsanvisningarna länkade i tabellen.

Bekanta dig också med de allmänna anvisningarna till Gadolins distansstudiebesök.

 

Aktiviteterna som går att välja är markerade med blå färg i tabellen. De blåa texterna är också länkar till arbetsanvisningarna.

TEMAHELHET ARBETE TEMA NYCKELORD TID KLASS
Energi Batteriers kemi (Akkukemia) (kommer senare) Material - - -
Hygien Fosforhalten i tvättmedel (Fosforipitoisuus pesuaineissa) (kommer senare) Hälsa och välmående - - -
Luft Koldioxidens surhet (Hiilidioksidin happamuus) (demo) Material pH - Aggregationstillstånd - Atmosfär - Försurning - Indikatorer 10 min förskola, 4:e klass, 8:e klass, andra stadiet
Demon med flytande kväve (Nestetyppidemot) (demo) Material Aggregationstillstånd - Atmosfär - Värmeutvidgning 15 min förskola, 4:e klass, 8:e klass, andra stadiet
(mer kommer senare) - - - -
Kosmetik Förtjusande limonen (Lumoava limoneeni) Hälsa och välmående Organisk kemi - Isomeri - Destillering 45 - 120 min 8:e klass, andra stadiet
Wow vilken kräm! (Vau mikä voide!) Hälsa och välmående Faser - Aggregationstillstånd - Oljor - Vaxer - Förpackningsmarkeringar 30 - 45 min 8:e klass, andra stadiet
Häftigt hår (Huisin hienot hiukset) (kommer senare) Hälsa och välmående pH - Tensider - Aminosyror - Organisk kemi - Förpackningsmarkeringar - Konsumentmedvetenhet - -
Naturresurser och hållbarhet Grön fabrik (Vihreä tehdas) Hälsa och välmående Miljö - Föroreningar - Kemisk reaktion - Neutralisering - Industri 45 min 8:e klass, andra stadiet
Öljeolycka (Öljyonnettomuus) Material Olja - Vatten - Miljö 30 min förskola, 4:e klass, 8:e klass
Joniska lösningsmedel och cellulosa (Ioniset liuottimet ja selluloosa) (demo, kommer senare) Material Lösningsmedel - Industri - Tillämpningar av kemi - Konsumentmedvetenhet 30 min -
Biodisel (Biodisel) (kommer senare) Material - - -
Läkemedelskemi Coronatest-arbete (Koronatestityö) (demo, kommer senare) Material - - -
Plaster idag och i framtiden Bioplast i mikron (Biomuovia mikrossa) Material Plaster - Återvinning - Miljö - Hållbar kemi - Polymerer - Stärkelse 30 min förskola, 4:e klass, 8:e klass
Bioplast från stärkelse (Biomuovia tärkkelyksestä) Material Plaster - Återvinning - Miljö - Hållbar kemi - Polymerer - Stärkelse 45 - 60 min 8:e klass, andra stadiet
Nanomaterial Experiment i nanoteknologi (Nanoteknologian kokeelliset työt) (demo) Material Beläggningar - Teknologi - Tillämpningar av kemi 45 - 60 min 8:e klass, andra stadiet
Mat Blåbärets och lingonets kemi (kommer senare) Hälsa och välmående - - -
Hindra matförlust! (kommer senare) Hälsa och välmående - - -
Konst Vacker kemi: innehåller arbeten Färggrann kemi (Värikästä kemiaa) och Hemlig skrift (Salakirjoitus) Hälsa och välmående Surhet - Indikatorer - Vardagskemi 60 min

förskola, 4:e klass, 8:e klass

Vatten (kommer senare) - - - -

 

Som aktivitet kan man också välja en allmän presentation av Helsingfors universitet, Campus Gumtäkt och Kemiklassen Gadolin. I presentationerna berättas det om universitetsstudier och/eller en forskares arbetsuppgifter samt om olika karriärmöjligheter inom kemibranschen.

Kommer senare: Forskarintervjuer