Material till låns

Vi erbjuder lärare bl.a. litteratur, undervisningsspel, apparatur och redskap till låns.

Beroende på materialet kan man boka det enligt beskrivningen i samband med presentationen av varje material.

Materialet skall avhämtas från universitetets utrymmen (närmare plats nämns skilt för varje material) och returneras till samma ställe.

Om du är för långt borta för att avhämta materialet själv kan du kontakta kontaktpersonen som omnämns för varje material.

Materialet som lånas ut är inte försäkrat. Låntagaren har fullt ansvar för det under hela lånetiden.

Om materialet skadas p.g.a. låntagarens vårdslöshet skall låntagaren eller hens läroinstitution ansvara för repareringskostnaderna.

Om material eller en del av det försvinner skall låntagaren eller hens läroinstitution köpa en motsvarande ny produkt.

Låntagaren skall ha med sig identitetsbevis.

Då låntagaren hämtar materialet skall hen underteckna en låneblankett. Med sin underskrift förbinder sig låntagaren att följa dessa villkor.
 

Läroboksserier och lärarguider i biologi (grundskola + gymnasium) samt enstaka andra böcker kan lånas på Campus Vik, i kansliet i Biocenter 3 under öppethållningstiderna. Lånetiden är högst en månad.

Det finns läroböcker i kemi för grundskolan, gymnasiet, yrkes- och universitetsutbildning, samt många andra undervisningspublikationer, forskningslitteratur, pysselböcker, experimentbeskrivningar, klubbmaterial och vetenskapsromaner till låns på Campus Gumtäkt, rum B128 i Chemicum. Det mesta av bibliotekets samlingar finns i Helka-databasen.