Kompetensutveckling

Vi erbjuder lärare på olika utbildningsstadier stöd för utveckling av deras kompetens. Vi organiserar utbildning som utvecklar pedagogiskt kunnande både enligt läroämne och genom att kombinera och förenhetliga olika läroämnen/vetenskapsgrenar på basen av olika fenomen.

Vi förverkligar utbildningar i samarbete med olika partners, t.ex. pedagogiska lärarorganisationer. Vi är också med om att förverkliga nationella utbildningshelheter för LUMA-center Finland. Fortbildning som organiseras på beställning ger vi i samarbete med HY+ Ab.

Vi önskar lärare välkomna att delta även i våra samfundsinriktade forsknings- och utvecklingsprojekt.

LUMATIKKA är ett fortbildningsprogram för lärare inom småbarnspedagogik, den grundläggande utbildningen och på andra stadiet som i sitt arbete undervisar i matematik. Utbildningen ger elevinriktade, aktiverande och konkreta verktyg som hjälper läraren att väcka och öka elevernas intresse för matematik! Utbildningen utgår från de senaste forskningsrönen som tagits fram av didaktikexperter och som du kan få stöd av i utvecklingen av din undervisning.

Du kan avlägga hela utbildningsprogrammet på 15 studiepoäng eller enskilda kurser utifrån dina egna behov och din egen kalender, i sin helhet på nätet. Ett antal olika nätkurser börjar varje termin, och du kan avlägga dem i din egen takt eller alternativt följa ett gemensamt studieschema.

Utbildningen finansieras av Utbildningsstyrelsen, och den är avgiftsfri för alla deltagare. Fortbildningsprogrammet är ett samarbete mellan sju universitet och yrkeshögskolor, och det koordineras av LUMA­-center Finland­-nätverket.

Bekanta dig närmare med programmet och börja avlägga avgiftsfria nätstudier nu lumatikka.luma.fi/sv

Vi arrangerar vetenskapskaféer, där de nyaste undervisnings- och forskningsrönen presenteras till stöd för det praktiska undervisningsarbetet. Kaféerna är till för lärare på olika stadier, lärarstuderande, studiehandledare, lärarutbildare, samt alla andra som är intresserade.

Nätverket LUMA-center Finland arrangerar i slutet av våren varje år De nationella LUMA-dagarna.

I samband med utbildningsdagarna organiseras även International LUMAT Symposium: Research and Practice in Math, Science and Technology Education.

Vi deltar i utvecklingsprogrammet LUMA FINLAND, som iscensatts av LUMA-center Finland, med flera projekt. 

FORSKANDE INLÄRNING OCH UNDERVISNINGSTEKNOLOGI I MATEMATIK SAMT ARBETSLIVET

FORSKANDE INLÄRNING OCH UNDERVISNINGSTEKNOLOGI I NATURVETENSKAP OCH MILJÖFOSTRAN SAMT ARBETSLIVET

TEKNOLOGIFOSTRAN: PROGRAMMERING, ROBOTIK OCH INFORMATIONSSAMHÄLLET