Elevgrupper på besök till vetenskapsklasser

Vi erbjuder grupper från olika lärosamfund möjligheten att besöka universitetet och bekanta sig med forskning och studier inom olika vetenskapsområden.

Vetenskapsklasserna i vetenskapsutbildningscentret fungerar som inspirerande och autentiska inlärningsmiljöer för barn och ungdomar. Vetenskapsklasserna är lämpliga för många aktiviteter som inte kan förverkligas i vanliga daghem, grundskolor, eller gymnasier. I samband med besöken kan man också få träffa forskare och bekanta sig med den senaste forskningen.

Universitetet tar ingen avgift för besöken.

Vissa vetenskapsklasser har även egna laboratorier som erbjuder en inspirerande och autentisk läromiljö. Laboratorierna har även en viktigt roll i lärarutbildningen och de fungerar som miljöer för kooperativ forskning, utveckling och interaktion mellan nationella och internationella aktörer.

Du kan boka ett besök till en eller flera av våra vetenskapsklasser med hjälp av vår reserveringskalender eller genom att kontakta oss på tiedekasvatus@helsinki.fi. På grund av coronavirussituationen hålls alla besök tillsvidare på distans.

Gruppbesöken vid Helsingfors universitet hör till den vanliga verksamheten i daghem, skolor, och andra läroanstalter. Det rekommenderas att besöken står inskrivna i lärosamfundets läroplan.

Helsingfors universitet har inte försäkrat elever vid andra läroanstalter, vilka besöker universitetet.

Gruppens egen lärare ansvarar för sina elever under hela besöket.

Studerandeambassadörerna från Helsingfors universitet kan besöka gymnasier och berätta om sina studier och möjligheterna som Helsingfors universitet erbjuder. Evenemanget kan anordnas under en lektion i gymnasiet, på universitetscampus, eller via webben. Infoevenemang hålls både på finska och svenska.

Ambassadörsnätverket »