Vetenskapsstudier för gymnasister

Ilmasto.nyt / Climate.now är en mångvetenskaplig helhet som handlar om grunderna för klimatförändring. Helheten har i första hand skapats för att organisera ett studieavsnitt eller för självstudier som omfattar 5 studiepoäng på högskolenivå. Tack vare att helheten är mångvetenskaplig kan den utnyttjas inom olika branscher samt annan undervisning t.ex. inom organisationer eller företag. Materialet är fritt tillgängligt för alla.

Ilmasto.nyt »

Climate.now »

De öppna webbkurserna (massive open online courses) hör till det bästa inom webbundervisning. Helsingfors universitet erbjuder högklassiga programmeringskurser, där man kan välja det bästa på basen av sina egna intressen och kunskaper.

I enlighet med sin benämning är kurserna öppna för alla, gratis, och webb-baserade: du behöver inte oroa dig för kursavgifter eller skolresor, utan du kan studera då det passar dig, var du än är.

MOOC-kurserna i programmering vid Helsingfors universitet håller toppkvalitet. De är inte avskalade versioner av universitetskurser, gjorda i marknadsförings- eller PR-syfte, utan de motsvarar kurserna som utförs av huvudämnesstuderanden vid universitetet.

MOOC.fi »