Vetenskapsläger

hyluma-leirit2

 

Vi organiserar de populära vetenskapslägren i juni. Lägren riktar sig till barn och unga som är intresserade av vetenskap.

En del av våra läger relaterar till en vetenskap, och en del är temaläger som överskrider vetenskapsgränser.

Lägren leds av studeranden som studerar till lärare vid Helsingfors universitet, och som har fått lägerledarutbildning.

Mer information om vetenskapsläger på finska.

Vi organiserar olika typer av läger under sommaren:

  • Matematik- och programmeringsläger
  • Vetenskapsrelaterade läger (t.ex. kemi-, fysik-, geografi- och biologiläger)
  • Mångvetenskapliga temaläger

En del av lägren är avsedda för barn i de lägsta klasserna, en del för högstadie- och gymnasieelever. Åldersgränserna för lägren är riktgivande och flexibla från fall till fall. 

Under lägrens gång försöker vi erbjuda barnen och ungdomarna trevliga fritidssysselsättningar och möjligheter att få nya vänner. Dessutom har våra läger som mål att inspirera barn och unga till att syssla med vetenskap som studier och hobby.

Vid lägren utförs också pedagogiska undersökningar, som att be deltagarna om feedback om lägerprogrammet och olika aktiviteter.