Vetenskapsklubbar

hyluma-eteenpain

 

Klubbarna sporrar barnen till intresse för vetenskap och erbjuder positiva upplevelser.

Vi anordnar klubbar både i relation till vetenskap/läroämne och utgående från fenomen som överskrider gränserna mellan vetenskaper och läroämnen.

Vi erbjuder också virtuella klubbar. De virtuella klubbarna erbjuder en enastående möjlighet att långsiktigt syssla med vetenskap, också för barn som inte kan delta i vanliga klubbar på grund av t.ex. långa avstånd, föräldrarnas tidtabeller, eller för att klubbplatserna fylls upp så snabbt. Man kan delta i våra virtuella klubbar hemifrån eller t.ex. skolans eftis.

Klubbarna handleds av studeranden som fått utbildning i handledning vid universitetet.

Klubbarna som går av stapeln på universitetets campus har en deltagaravgift. Med avgiften täcker vi kostnaderna för personal, utrymmen och material för klubben.

En del klubbar anordnas i biblioteksutrymmen i Esbo, Helsingfors, Grankulla och Vanda. Dessa kurser har ingen deltagaravgift.

Centret organiserar också klubbar i daghem och skolor i Esbo, Helsingfors, Grankulla och Vanda. Dessa klubbar har ingen deltagaravgift, men endast eleverna i respektive daghem/skolor får delta i dem.

Deltagandet i de virtuella klubbarna är avgiftsfritt och sker enkelt med en webbläsare.