BioPop

Syftet med studiebesöken är att stöda elevernas insikter i och intresse för biovetenskaperna. Vi försöker utnyttja forskande inlärning under besöken, med målet att få eleverna att tänka efter och nå insikter på egen hand.

Ett besök kan inbegripa både 1) presentation av forskning och studier och 2) forskande laboratoriearbete.

ALTERNATIV 1: PRESENTATION AV STUDIER OCH FORSKNING I VIK (GYMNASIER)

I samband med studiebesöket kan vi ha en kort översikt, där biovetenskaperna presenteras på ett heltäckande och motiverande vis. Presentationen beskriver studierna och anställningsutsikterna i branschen, samt forskning i biovetenskap i Vik. Förutom den allmänna översikten kan besöket ställas till t.ex. laboratorierna för mikrobiologi och biokemi, de botaniska herbarierna, samt de zoologiska samlingarna. Om besökarna är intresserade av något särskilt temaområde eller huvudämne försöker vi anpassa vårt utbud så bra som möjligt till gruppens önskemål och inriktning. 

ALTERNATIV 2: FORSKNINGSINRIKTAT LABORATORIEBESÖK I VIK (GRUNDSKOLOR OCH GYMNASIER)

Vi ger grundskolelever och gymnasister möjligheten att utföra korta experimentella eller forskningsrelaterade arbeten på Campus Vik. Under besökets gång kan man t.ex. bekanta sig med mikrober, enzymer, samt växters och djurs sammansättning, med hjälp av en sakkunnig guide. Om våren och hösten kan man också bekanta sig med den mångsidiga naturen i arboretumet I Vik. Gymnasiegrupper som är intresserade av ämnet har också möjlighet att utföra laboratorieförsök inom molekylbiologi.

Läs mera om alla experiment och aktiviteter i BioPop (på finska). En del av materialet har producerats med stöd av Lärarakademin vid Helsingfors universitet.
 

BioPop finns i Helsingfors på Campus Vik.

I vår kalender hittar du de tider som redan bokats under detta läsår. 

Man kan komma överens om tid för besöket via e-post till en kontaktperson vid BioPop.

Det rekommenderas att önskemål om besökstider ges minst en månad (och senast en vecka) före besöket, så att vi hinner organisera utrymmen och handledare för besöket.

Experimenten som har en stjärna berör mikrobiologi. Experimenten kräver bruk av undervisningslaboratoriet i mikrobiologi, så de måste bokas skilt. Om du vill att din lärogrupp får utföra mikrobiologiska jobb, var god och ta kontakt och föreslå en tid.

Ni är varmt välkomna!