Sponsorer och samarbetspartners

Vetenskapsfostran samlar de centrala aktörerna från olika vetenskapsgrenar vid universitetet. Vi samarbetar också med olika aktörer utanför universitetet.

Vetenskapsfostran representerar Helsingfors universitet i det nationella nätverket LUMA-center Finland som är gemensamt för alla universitet.

Internationellt samarbete idkas globalt med andra akademiska sakkunniga och organisationer inom vetenskapsutbildning.

Huvudsaklig finansiär

Neste Oyj

Övriga finansiärer

BASF Oy | Borealis Polymers Oy | Kemianteollisuus ry | Kemira Oyj |Oy Linde Gas Ab | Thermo Fisher Scientific Oy

Institutionen för kemi vid matematisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet står för laboratoriet för Kemiklassen Gadolin.

Instrumentdonatorer

Bruker Corporation | IS-Vet Oy | Laskentaväline Oy | Metrohm Nordic Oy | Suomen 3M Oy | VWR International Oy

Övriga samarbetspartners

Helsingfors stad | Kemi-tidningen | Riksförbundet för lärare i matematiska ämnen MAOL rf | Undervisningsstyrelsen | Suomalaisten Kemistien Seura ry, avdelningen för kemiundervisning | Suomen Bioteollisuus ry FIB