Allmän info

Med hjälp av vetenskapsfostran och vetenskapskommunikation sprider vi det vetenskapliga tänkandet även utanför universitetet, för vetenskap tillhör alla.