Vad kan jag studera på svenska?

Uni är Finlands enda toppuniversitet, som är tvåspråkigt med finska och svenska som undervisnings- och examensspråk. Hos oss kan du studera helt eller delvis på svenska inom flera utbildningsprogram. Att Uni är tvåspråkigt betyder att du har du rätt att skriva tenter och lämna in skriftliga arbeten och andra prestationer på svenska, också då undervisningsspråket är finska.

På den här sidan får du en inblick i vilka studier Uni har att erbjuda på svenska. Andelen svenskspråkig undervisning varierar mellan programmen och en närmare beskrivning av språkligheten hittar du på utbildningsprogrammens sidor. Använd vår sökfunktion till att bekanta dig med våra utbildningsprogram och hitta din favorit (se nedan Hitta din utbildning).

Undervisning på svenska på kandidatnivå ges i filosofi, historia, pedagogik, nordiska språk och litteratur och samhällsvetenskaper. På Svenska social- och kommunalhögskolan, Soc&kom, kan du studera samhällsvetenskaper på svenska och inrikta dig på studier i journalistik och kommunikation, rättsvetenskap, socialpsykologi, socialt arbete och socialpolitik, sociologi eller statskunskap med förvaltning.

Som studerande vid Helsingfors universitet har du också rätt att gå andra kurser än inom ditt eget vetenskapsområde. Årligen erbjuds flera hundra kurser på svenska, i de flesta av kandidatprogrammen och i en stor del av de övriga utbildningsprogrammen. De flesta kurser är öppna för alla intresserade.

Undervisning på finska och svenska ges i biologi, fysik, kemi, lantbruksvetenskaper, miljö- och livsmedelsekonomi, miljövetenskaper, molekylära biovetenskaper och juridik (rättsnotarie). Inom dessa utbildningsprogram har du som studerande också den unika möjligheten att avlägga en tvåspråkig kandidatexamen, Tvex, med svenska och finska som examensspråk. Det är frivilligt att avlägga Tvex, och du kan bekanta dig närmare med Tvex och anmäla dig efter att du har inlett dina studier.

Undervisning på finska och svenska erbjuds också i utbildningsprogrammet i medicin.

Vid Helsingfors universitet kan du studera allt från till exempel odontologi, veterinärmedicin till geografi, farmaci och konstforskning. Enstaka studieperioder kan erbjudas på svenska också inom de övriga programmen, även om undervisningsspråket främst är finska. En närmare beskrivning av utbildningsprogrammens undervisningsspråk hittar du på programmens sidor. 

Unis tvåspråkighet innebär att du som studerande har rätt att använda svenska i dina studieprestationer, dvs. essäer, tenter eller muntliga presentationer även om undervisningsspråket är ett annat.

Du ska heller inte vara rädd för att ta kurser på finska. Uni erbjuder dig goda möjligheter att lära dig finska i samband med studierna. Att kunna både svenska och finska är ett trumfkort på arbetsmarknaden!

Undervisning på svenska på magisternivå ges i samhällsvetenskaper, rättsvetenskap, pedagogik och humaniora.

Bekanta dig med våra kandidat- och magisterprogram och hitta din favorit på vår sökfunktion. På sökfunktionen kan du precisera och avgränsa din sökning enligt bland annat språk och intressen. Du kan också söka med sökord.

Mängden svenskspråkig undervisning varierar från program till program och en närmare beskrivning av språkligheten finns på utbildningsprogrammens sidor. Du hittar dem via sökfunktionen.