Officiell översättning

En officiell översättning av ett dokument ska vara gjord av en auktoriserad translator. Auktoriserad translator i Finland är den som har rätt att vara verksam som auktoriserad translator enligt lag 1231/2007. I Utbildningsstyrelsens register kan du kontrollera vem som är auktoriserad translator i Finland. Om du inte är i Finland, kan du också använda auktoriserade översättningstjänster i ditt vistelseland.

Officiella översättningar av examensbevis eller andra intyg som utfärdats av en läroinrättning får man också från läroinrättningen.

En officiell översättning  är officiell endast om den uppfyller följande kriterier:

  1. Översättningen är stämplad med auktoriserad translatorns eller läroinrättningens officiella stämpel (Läroinrättningarnas officiella stämplar har vanligtvis läroinrättningens namn och symbol).
  2. Översättningen är undertecknad av en auktoriserad translator eller en företrädare för läroinrättningen och försedd med namnförtydligande och undertecknarens tjänsteställning.

Andra översättningar än översättningar av en auktoriserad translator eller från läroinrättningen som har utfärdat intyget är inte officiella översättningar.

Om översättningen har gjorts av en auktoriserad translator, ska varje sida av översättningen vara stämplad med translatorns stämpel eller undertecknad av translatorn eller både och. Om översättningen har gjorts av den läroinrättning som utfärdat examensbeviset, ska varje sida av översättningen vara stämplad med läroinrättningens stämpel eller undertecknad av läroinrättningens representant eller både och. En vanlig fotokopia räcker inte.