Inlämnande av dokument till ansökningsservicen

Om du vill lämna in dokument till ansökningsservicen i pappersform finns tre alternativ: skicka dem per post, skicka dem med kurirservice eller att lämna in dokumenten personligen.

Ifall dokumenten ska vara framme vid ansökningsservicen senast ett visst datum, observera att det alltid är på ditt eget ansvar att dokumenten kommer fram i tid. Också i de fall du inte lämnar in dokumenten personligen.

Då du lämnar in dokument som bilagor gällande studerandeurvalet, kontrollera att du har beaktat alla bilagor som krävs, samt vid behov bilagornas översättningar. Information om vilka bilagor och översättningar som krävs hittar du i ansökningsanvisningarna för varje sökmål.

Om du ansöker om doktorsutbildning, anvisningarna på den här sidan gäller inte dig. Se här för instruktioner för sökande till doktorsutbildning.

Skicka dokumenten per post

Om du vill skicka dokument till ansökningsservicen per post, använd denna adress:

Ansökningsservicen
PB 24
00014 Helsingfors Universitetet

Skicka inte dokument som är avsedda till ansökningsservicen per post till någon annan adress än den ovan nämnda. Ifall du skickar dokumenten till någon annan adress än denna, anses de ha anlänt till ansökningsservicen först när den felaktiga mottagaren lämnar över dokumenten till ansökningsservicen.

Skicka dokumenten med kurirservice

Om du vill skicka dokumenten till ansökningsservicen med kurirservice (UPS, DHL, FedEx el.dyl.), använd denna adress:

Helsingfors universitet
Ansökningsservicen
Unionsgatan 40
00170 Helsingfors
Telefonnummer: +358 2941 21601

Skicka inte dokument som är avsedda till ansökningsservicen med kurirservice till någon annan adress än den ovan nämnda. Ifall du skickar dokumenten med kurirservice till någon annan adress än denna, anses de ha anlänt till ansökningsservicen först när den felaktiga mottagaren lämnar över dokumenten till ansökningsservicen.

Lämna in dokumenten personligen

Om du vill hämta dokument personligen till ansökningsservicen, gör såhär:

Du kan lämna bilagorna i brevlådan på adressen Unionsgatan 40 C, i hörnet av Unionsgatan och Yrjö-Koskinens gata. Brevlådan är tillgänglig dygnet runt, men observera att du måste lämna bilagorna i brevlådan före klockan 15.00 för att de ska anses ha inkommit samma dag. Om du lämnar in bilagorna efter klockan 15.00 anses de ha inkommit följande vardag.

Lämna inte dokument som är avsedda till ansökningsservicen till vaktmästaren eller i någon annan postlåda än den ovan nämnda. Ifall du lämnar dokumenten till vaktmästaren eller i någon annan postlåda, anses de ha anlänt till ansökningsservicen först när den felaktiga mottagaren lämnar över dokumenten till ansökningsservicen.

Brevlådan på kartan

Dokument tas inte emot personligen

Ansökningsservicens personal tar inte emot dokument personligen. Ansökningsservicens glasdörr är låst och öppnas inte för att ta emot dokument.

Ifall du önskar ansökningsrådgivning, boka tid hos en ansökningsrådgivare. Observera dock att ansökningsrådgivarna inte tar emot dokument. De kan inte heller ta ställning till enskilda dokuments relevans för något särskilt ändamål.