Hur man visar sina språkkunskaper

Dessa anvisningar gäller dig ifall du söker till utbildningar som inleds hösten 2021.

Du kan bli antagen till Helsingfors universitet endast ifall du visar tillräckliga språkkunskaper i enlighet med språkkunskapskraven. Kraven varierar beroende på vilket ansökningsmål du ansöker till.

Du kan visa tillräckliga språkkunskaper endast i de språk som nämns vid ansökningsmålet i fråga.

Nedan finns en sökfunktion, där du kan söka fram de instruktioner för att visa att dina språkkunskaper som berör dig. Du kan söka instruktioner till exempel enligt det utbildningsprogram du vill söka till och det språk som du vill visa kunskaper i:

 

Om du söker till ett ansökningsmål i huvudansökan, ska du visa dina språkkunskaper enligt anvisningarna nedan.

Du kan inte längre visa dina språkkunskaper genom urvalsprovet, utan du måste läsa nedan hur du kan visa dina språkkunskaper. Ett undantag utgörs av provpoängsantagningen till kandidatprogrammet i finskugriska och nordiska språk och litteraturer: Finska språket och kulturen (för internationella studenter).

Kraven på språkkunskaper är olika för olika ansökningsmål. Du kan visa tillräckliga språkkunskaper endast i de språk som nämns vid ansökningsmålet i fråga.  Det räcker att du visar dina språkkunskaper i ett av språken. Ovanför varje lista över ansökningsmål finns länkar till de sidor om att visa språkkunskaper som gäller för ansökningsmålen i fråga. Var noggrann med att du säkert läser anvisningarna på rätt sida.

Läs här hur du kan visa dina kunskaper i finska (alternativ B) eller svenska (alternativ C) om du ansöker till något av följande ansökningsmål:

 • Kandidatprogrammet i livsmedelsvetenskaper
 • Utbildningsprogrammet för farmaceutexamen
 • Filosofian kandiohjelma (opetus suomeksi)
 • Kandidatprogrammet i fysikaliska vetenskaper
 • Kandidatprogrammet i geovetenskap
 • Kandidatprogrammet i kemi
 • Kandidatprogrammet i språk: engelska
 • Kandidatprogrammet i språk: spanska
 • Kandidatprogrammet i språk: italienska
 • Kandidatprogrammet i språk: världens språk och språkvetenskaper
 • Kandidatprogrammet i språk: franska
 • Kandidatprogrammet i språk: tyska
 • Kandidatprogrammet i språk: ryska som främmande språk
 • Kandidatprogrammet i språk: ryska som modersmål
 • Kandidatprogrammet i finskugriska och nordiska språk
 • Kandidatprogrammet i finskugriska och nordiska språk och litteraturer: nordiska språk (svenska som andra inhemska språk)
 • Kandidatprogrammet i finskugriska och nordiska språk och litteraturer: finska språket, finskugriska språk och kulturer samt inhemsk litteratur
 • Kandidatprogrammet i kulturforskning
 • Kandidatprogrammet i lantbruksvetenskaper
 • Kandidatprogrammet i matematiska vetenskaper
 • Kandidatprogrammet i skogsvetenskaper
 • Kandidatprogrammet i molekylära biovetenskaper
 • Kandidatprogrammet i politik, medier och kommunikation
 • Utbildningsprogrammet för provisorsexamen
 • Kandidatprogrammet i sociala vetenskaper: socialpsykologi, sociologi och samhällspolitik
 • Kandidatprogrammet i konstforskning
 • Kandidatprogrammet i ekonomi
 • Kandidatprogrammet i teologi och religionsforskning
 • Kandidatprogrammet i datavetenskap
 • Kandidatprogrammet för samhälle i förändring
 • Kandidatprogrammet i miljö- och livsmedelsekonomi

 

Läs här hur du kan visa dina kunskaper i finska (alternativ D) eller svenska (alternativ E) om du ansöker till något av följande ansökningsmål:

 • Specialpedagogik, kandidatprogrammet i pedagogik
 • Lärare i huslig ekonomi, kandidatprogrammet i pedagogik
 • Slöjdlärare, kandidatprogrammet i pedagogik
 • Kandidatprogrammet för ämneslärare i matematik, fysik och kemi

 

Läs här hur du kan visa dina kunskaper i finska (alternativ B) om du ansöker till något av följande ansökningsmål:

 • Historian kandiohjelma (opetus suomeksi)
 • Yleinen ja aikuiskasvatustiede (opetus suomeksi), kasvatustieteiden kandiohjelma

 

Läs här hur du kan visa dina kunskaper i finska (alternativ D) om du ansöker till något av följande ansökningsmål:

 • Luokanopettaja (opetus suomeksi), kasvatustieteiden kandiohjelma
 • Varhaiskasvatuksen opettaja (opetus suomeksi), kasvatustieteiden kandiohjelma
 • Varhaiskasvatuksen opettaja (opetus suomeksi), Valtakunnallinen monimuotokoulutus (1000+) varhaiskasvatuksen tehtävissä toimiville

 

Läs här hur du kan visa dina kunskaper i svenska (alternativ E) om du ansöker till något av följande ansökningsmål:

 • Klasslärare (undervisning på svenska), kandidatprogrammet i pedagogik
 • Lärare inom småbarnspedagogik (undervisning på svenska), kandidatprogrammet i pedagogik
 • Lärare inom småbarnspedagogik (undervisning på svenska), Nationell flerformsutbildning (1000+) för lärare inom småbarnspedagogik

 

Läs här hur du kan visa dina kunskaper i finska (alternativ N) om du ansöker till något av följande ansökningsmål:

 • Biologian kandiohjelma (suomen kielen taitoisille hakijoille)
 • Oikeusnotaarin koulutusohjelma (Helsinki), suomenkielinen koulutus
 • Oikeusnotaarin koulutusohjelma (Vaasa), suomenkielinen koulutus

 

Läs här hur du kan visa dina kunskaper i finska (alternativ N) eller svenska (alternativ C) om du ansöker till följande ansökningsmål:

 • Kandidatprogrammet i geografi
 • Kandidatprogrammet i miljövetenskap

 

Läs här hur du kan visa dina kunskaper i svenska (alternativ C) om du ansöker till något av följande ansökningsmål:

 • Allmän och vuxenpedagogik (undervisning på svenska), kandidatprogrammet i pedagogik
 • Kandidatprogrammet i biologi (för sökande med kunskaper i svenska)
 • Kandidatprogrammet i filosofi (undervisning på svenska)
 • Kandidatprogrammet i finskugriska och nordiska språk och litteraturer: nordiska språk (svenska som modersmål)
 • Kandidatprogrammet i historia (undervisning på svenska)
 • Utbildningsprogrammet för rättsnotarie (Helsingfors), svenskspråkig utbildning
 • Utbildningsprogrammet för rättsnotarie (Vasa), svenskspråkig utbildning

 

Läs här hur du kan visa dina kunskaper i finska (alternativ N) eller svenska (alternativ O) om du ansöker till följande ansökningsmål:

 • Kandidatprogrammet i logopedi
 • Kandidatprogrammet i psykologi
 • Kandidatprogrammet i sociala vetenskaper: socialt arbete

 

Läs här hur du kan visa dina kunskaper i finska (alternativ F) eller svenska (alternativ G) om du ansöker till följande ansökningsmål:

 • Kandidatprogrammet i veterinärmedicin
 • Hammaslääketieteen koulutusohjelma (opetus suomeksi)

 

Läs här hur du kan visa dina kunskaper i finska (alternativ F) m du ansöker till något av följande ansökningsmål:

 • Utbildningsprogrammet i medicin (undervisning på finska)

 

Läs här hur du kan visa dina kunskaper i svenska (alternativ G) om du ansöker till något av följande ansökningsmål:

 • Utbildningsprogrammet i medicin (undervisning på svenska)

 

Läs här hur du kan visa dina kunskaper i svenska (alternativ H) och här hur du kan visa dina kunskaper i norska eller danska om du ansöker till något av följande ansökningsmål:

 • Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper (undervisning på svenska): ansökningsmålet samhällsvetenskaper
 • Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper (undervisning på svenska): ansökningsmålet socialt arbete

Läs här hur du kan visa dina kunskaper i finska (alternativ SKK) om du ansöker till följande ansökningsmål:

 • Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelma: Suomen kieli ja kulttuuri (kansainvälisille opiskelijoille)

Om du ansöker till Bachelor’s Programme in Science ska du visa dina språkkunskaper i engelska enligt anvisningarna nedan. Du kan inte visa dina språkkunskaper i något annat språk.

Läs här hur du kan visa dina kunskaper i engelska (alternativ L) om du ansöker till följande ansökningsmål:

 • Bachelor’s Programme in Science

Om du ansöker till ett ansökningsmål i magistersökan, ska du visa dina språkkunskaper enligt anvisningarna nedan. Obs! Om du ansöker till flerspråkiga magisterprogram och magisterprogram på främmande språk under ansökningstiden 1.12.2020–15.1.2021, hittar du anvisningarna om att visa språkkunskaper på en separat webbsida.

 

Du kan visa tillräckliga språkkunskaper endast i de språk som nämns vid ansökningsmålet i fråga. Det räcker att du visar dina språkkunskaper i ett av språken. Ovanför varje lista över ansökningsmål finns länkar till de sidor om att visa språkkunskaper som gäller för ansökningsmålen. Var noggrann med att du säkert läser anvisningarna på rätt sida.

 

Läs här hur du kan visa dina kunskaper i finska (alternativ B) eller svenska (alternativ C) om du ansöker till något av följande ansökningsmål:

 • Magisterprogrammet i region- och kulturstudier
 • Magisterprogrammet i livsmedelsekonomi och konsumtion
 • Magisterprogrammet i filosofi
  • i det här ansökningsmålet måste sökande till den svenskspråkiga studieinriktningen visa kunskaper i svenska
 • Magisterprogrammet i historia
  • i det här ansökningsmålet måste sökande till den finskspråkiga studieinriktningen visa kunskaper i finska och sökande till den svenskspråkiga studieinriktningen visa kunskaper i svenska
 • Magisterprogrammet i språk
 • Magisterprogrammet i litteraturvetenskap
 • Magisterprogrammet i kulturarv
 • Magisterprogrammet i nordiska språk och litteraturer
 • Magisterprogrammet i politik, medier och kommunikation
 • Magisterprogrammet i social- och hälsoforskning och ledning
 • Magisterprogrammet i sociala vetenskaper
 • Magisterprogrammet i genusvetenskap
 • Magisterprogrammet i finska och finskugriska språk och kulturer
 • Magisterprogrammet i konstforskning
 • Magisterprogrammet i rättsvetenskap
  • i det här ansökningsmålet måste sökande visa kunskaper i det språk som hen vill avlägga sin examen på
 • Magisterprogrammet i teologi och religionsforskning
 • Magisterprogrammet för samhälle i förändring
 • Utbildningsprogrammet för provisorsexamen, Pf-utbildning

 

Läs här hur du kan visa dina kunskaper i finska (alternativ D) eller svenska (alternativ E) om du ansöker till något av följande ansökningsmål:

 • Förskolepedagogik, magisterprogrammet i pedagogik
 • Lärare i huslig ekonomi, magisterprogrammet i pedagogik
 • Magisterprogrammet för ämneslärare i matematik, fysik och kemi
 • Slöjdlärare, magisterprogrammet i pedagogik
 • Specialpedagogik, magisterprogrammet i pedagogik

 

Läs här hur du kan visa dina kunskaper i finska (alternativ J) eller svenska (alternativ K) om du ansöker till följande ansökningsmål:

 • Magisterprogrammet i översättning och tolkning

 

Läs här hur du kan visa dina kunskaper i finska (alternativ B) om du ansöker till följande ansökningsmål:

 • Yleinen ja aikuiskasvatustiede (opetus suomeksi), kasvatustieteiden maisteriohjelma

 

Läs här hur du kan visa dina kunskaper i finska (alternativ D) om du ansöker till följande ansökningsmål:

 • Luokanopettaja (suomenkielinen), kasvatustieteiden maisteriohjelma

 

Läs här hur du kan visa dina kunskaper i svenska (alternativ C) om du ansöker till något av följande ansökningsmål:

 • Allmän pedagogik och vuxenpedagogik (undervisning på svenska), magisterprogrammet i pedagogik 
 • Magisterprogrammet i samhällsvetenskaper

 

Läs här hur du kan visa dina kunskaper i svenska (alternativ E) om du ansöker till följande ansökningsmål:

 • Klasslärare (undervisning på svenska), magisterprogrammet i pedagogik

 

Läs här hur du kan visa dina kunskaper i finska (alternativ N) eller svenska (alternativ O) om du ansöker till följande ansökningsmål:

 • Magisterprogrammet i logopedi
 • Magisterprogrammet i psykologi

Om du ansöker till flerspråkiga magisterprogram och magisterprogram på främmande språk under ansökningstiden 1.12.2020–15.1.2021, hittar du anvisningarna om att påvisa språkkunskaper på en separat webbsida.

Om du ansöker till ett ansökningsmål via öppna universitetsleden, ska du visa dina språkkunskaper enligt anvisningarna nedan.

Du kan visa tillräckliga språkkunskaper endast i de språk som nämns vid ansökningsmålet i fråga. Det räcker att du visar dina språkkunskaper i ett av språken. Ovanför varje lista över ansökningsmål finns länkar till de sidor om att visa språkkunskaper som gäller för ansökningsmålen. Var noggrann med att du säkert läser anvisningarna på rätt sida.

Läs här hur du kan visa dina kunskaper i finska (alternativ B) eller svenska (alternativ C) om du ansöker till något av följande ansökningsmål:

 • Kandidatprogrammet i filosofi, öppna universitetsleden
  • I det här ansökningsmålet måste du visa att du behärskar studieinriktningens undervisningsspråk.
 • Kandidatprogrammet i fysikaliska vetenskaper, öppna universitetsleden
 • Kandidatprogrammet i geovetenskap, öppna universitetsleden
 • Kandidatprogrammet i historia, öppna universitetsleden
  • I det här ansökningsmålet måste du visa att du behärskar studieinriktningens undervisningsspråk.
 • Kandidatprogrammet i kemi, öppna universitetsleden
 • Kandidatprogrammet i språk, öppna universitetsleden
 • Kandidatprogrammet i finskugriska och nordiska språk och litteraturer, öppna universitetsleden
 • Kandidatprogrammet i kulturforskning, öppna universitetsleden
 • Kandidatprogrammet i matematiska vetenskaper, öppna universitetsleden
 • Kandidatprogrammet i molekylära biovetenskaper, öppna universitetsleden
 • Utbildningsprogrammet för rättsnotarie (Helsingfors/Vasa), öppna universitetsleden
 • Kandidatprogrammet i politik, medier och kommunikation, öppna universitetsleden
 • Kandidatprogrammet i sociala vetenskaper: socialpsykologi, sociologi och samhällspolitik, öppna universitetsleden
 • Kandidatprogrammet i sociala vetenskaper: socialt arbete, öppna universitetsleden
 • Kandidatprogrammet i konstforskning, öppna universitetsleden
 • Kandidatprogrammet i ekonomi, öppna universitetsleden
 • Kandidatprogrammet i teologi och religionsforskning, öppna universitetsleden
 • Kandidatprogrammet i datavetenskap, öppna universitetsleden
 • Kandidatprogrammet för samhälle i förändring, öppna universitetsleden
 • Kandidatprogrammet i miljö- och livsmedelsekonomi, öppna universitetsleden
 • Kandidatprogrammet i miljövetenskaper, öppna universitetsleden

 

Läs här hur du kan visa dina kunskaper i finska (alternativ D) eller svenska (alternativ E) om du ansöker till något av följande ansökningsmål:

 • Kandidatprogrammet för ämneslärare i matematik, fysik och kemi, öppna universitetsleden
 • Specialpedagogik, kandidatprogrammet i pedagogik, öppna universitetsleden

 

Läs här hur du kan visa dina kunskaper i finska (alternativ N) och svenska (alternativ C) om du ansöker till följande ansökningsmål:

 • Kandidatprogrammet i geografi, öppna universitetsleden

 

Läs här hur du kan visa dina kunskaper i svenska (alternativ H) och här hur du kan visa dina kunskaper i norska och danska om du ansöker till följande ansökningsmål:

 • Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper (undervisning på svenska), öppna universitetsleden

 

Läs här hur du kan visa dina kunskaper i finska (alternativ B) om du ansöker till något av följande ansökningsmål:

 • Biologian kandiohjelma (suomen kielen taitoisille hakijoille), öppna universitetsleden
 • Yleinen ja aikuiskasvatustiede (opetus suomeksi), kasvatustieteiden kandiohjelma, avoimen väylä

 

Läs här hur du kan visa dina kunskaper i svenska (alternativ C) om du ansöker till följande ansökningsmål:

 • Kandidatprogrammet i biologi (för sökande med kunskaper i svenska), öppna universitetsleden

Om du ansöker till ett ansökningsmål i ansökan om överflyttning, ska du visa dina språkkunskaper enligt anvisningarna nedan.

Du kan visa tillräckliga språkkunskaper endast i de språk som nämns vid ansökningsmålet i fråga. Det räcker att du visar dina språkkunskaper i ett av språken.

Ovanför varje lista över ansökningsmål finns länkar till de sidor om att visa språkkunskaper som gäller för ansökningsmålen. Var noggrann med att du säkert läser anvisningarna på rätt sida.

Läs här hur du kan visa dina kunskaper i finska (alternativ B) eller svenska (alternativ C) om du ansöker till något av följande ansökningsmål:

 • Kandidatprogrammet i livsmedelsvetenskaper, ansökan om överflyttning
 • Kandidatprogrammet i filosofi, ansökan om överflyttning
  • I det här ansökningsobjektet måste du visa att du behärskar studieinriktningens undervisningsspråk.
 • Kandidatprogrammet i fysikaliska vetenskaper, ansökan om överflyttning
 • Kandidatprogrammet i historia, ansökan om överflyttning
  • I det här ansökningsobjektet måste du visa att du behärskar studieinriktningens undervisningsspråk.
 • Kandidatprogrammet i kemi, ansökan om överflyttning
 • Kandidatprogrammet i språk, ansökan om överflyttning
 • Kandidatprogrammet i finskugriska och nordiska språk och litteraturer, ansökan om överflyttning
 • Kandidatprogrammet i kulturforskning, ansökan om överflyttning
 • Kandidatprogrammet i lantbruksvetenskaper, ansökan om överflyttning
 • Kandidatprogrammet i matematiska vetenskaper, ansökan om överflyttning
 • Kandidatprogrammet i skogsvetenskaper, ansökan om överflyttning
 • Kandidatprogrammet i molekylära biovetenskaper, ansökan om överflyttning
 • Kandidatprogrammet i politik, medier och kommunikation, ansökan om överflyttning
 • Kandidatprogrammet i sociala vetenskaper: socialpsykologi, sociologi och samhällspolitik, ansökan om överflyttning
 • Kandidatprogrammet i sociala vetenskaper: socialt arbete, ansökan om överflyttning
 • Kandidatprogrammet i konstforskning, ansökan om överflyttning
 • Kandidatprogrammet i ekonomi, ansökan om överflyttning
 • Kandidatprogrammet i teologi och religionsforskning, ansökan om överflyttning
 • Kandidatprogrammet i datavetenskap, ansökan om överflyttning
 • Kandidatprogrammet för samhälle i förändring, ansökan om överflyttning
 • Kandidatprogrammet i miljö- och livsmedelsekonomi, ansökan om överflyttning
 • Kandidatprogrammet i miljövetenskaper, ansökan om överflyttning

 

Läs här hur du kan visa dina kunskaper i finska (alternativ D) eller svenska (alternativ E) om du ansöker till något av följande ansökningsmål:

 • Kandidatprogrammet för ämneslärare i matematik, fysik och kemi, ansökan om överflyttning
 • Lärare i huslig ekonomi, kandidatprogrammet i pedagogiki, ansökan om överflyttning
 • Slöjdlärare, kandidatprogrammet i pedagogik, ansökan om överflyttning
 • Specialpedagogik, kandidatprogrammet i pedagogik, ansökan om överflyttning

 

Läs här hur du kan visa dina kunskaper i finska (alternativ F) eller svenska (alternativ G) om du ansöker till något av följande ansökningsmål:

 • Utbildningsprogrammet i odontologi, ansökan om överflyttning
 • Utbildningsprogrammet i medicin, ansökan om överflyttning

Observera att om du ansöker till utbildningsprogrammet i medicin eller odontologi beror sättet att visa språkkunskaper på om du ansöker till den finsk- eller svenskspråkiga linjen. Om utbytesparet som den sökande utpekar studerar inom den svenskspråkiga studieinriktningen, ska också den som ansöker om att bli överflyttad söka in till den svenskspråkiga studieinriktningen. Då ska den sökande visa sina kunskaper i svenska enligt kriterierna för dem som söker in till den svenskspråkiga linjen. Om du ansöker om att bli överflyttad till den finskspråkiga studieinriktningen, ska du visa dina språkkunskaper enligt kriterierna för dem som söker in till den finskspråkiga linjen.

 

Läs här hur du kan visa dina kunskaper i svenska (alternativ H) och här hur du kan visa dina kunskaper i norska och danska om du ansöker till följande ansökningsmål:

 • Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper (undervisning på svenska), ansökan om överflyttning

 

Läs här hur du kan visa dina kunskaper i finska (alternativ D) om du ansöker till något av följande ansökningsmål:

 • Luokanopettaja (opetus suomeksi), kasvatustieteiden kandiohjelma, siirtohaku
 • Varhaiskasvatuksen opettaja (opetus suomeksi), kasvatustieteiden kandiohjelma, siirtohaku

Läs här hur du kan visa dina kunskaper i svenska (alternativ E) om du ansöker till följande ansökningsmål:

 • Lärare inom småbarnspedagogik (undervisning på svenska), kandidatprogrammet i pedagogik, ansökan om överflyttning

 

Läs här hur du kan visa dina kunskaper i finska (alternativ B) om du ansöker till följande ansökningsmål:

 • Yleinen ja aikuiskasvatustiede (opetus suomeksi), kasvatustieteiden kandiohjelma, siirtohaku

Om du ansöker till ett ansökningsmål inom fristående lärarstudier, ska du visa dina språkkunskaper enligt anvisningarna nedan.

Du kan visa tillräckliga språkkunskaper endast i de språk som nämns vid ansökningsmålet i fråga.  Det räcker att du visar dina språkkunskaper i ett av språken. Ovanför varje lista över ansökningsmål finns länkar till de sidor om att visa språkkunskaper som gäller för ansökningsmålen. Var noggrann med att du säkert läser anvisningarna på rätt sida.

 

Läs här hur du kan visa dina kunskaper i finska (alternativ Q) eller svenska (alternativ R) om du ansöker till något av följande ansökningsmål:

 • Pedagogiska studier för lärarbehörighet i vuxenutbildning (undervisning på finska)
 • Fristående studier för speciallärare (undervisning på finska)
 • Ämnesstudier i universitetspedagogik
 • Studier i olika ämnen och ämneshelheter för examensstuderande (undervisning på finska)

 

Läs här hur du kan visa dina kunskaper i svenska (alternativ R) om du ansöker till något av följande ansökningsmål:

 • Fristående studier i olika ämnen och ämneshelheter (undervisning på svenska)
 • Pedagogiska studier för lärare (undervisning på svenska)

 

Läs här hur du kan visa dina kunskaper i finska (alternativ Q) om du ansöker till något av följande ansökningsmål:

 • Pedagogiska studier för lärarbehörighet i den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen (undervisning på finska)
 • Fristående studier i olika ämnen och ämneshelheter (undervisning på finska)

 

Läs här hur du kan visa dina kunskaper i engelska (alternativ P) om du ansöker till följande ansökningsmål:

 • Subject Teacher Education Programme in English, STEP (teaching in English)