Alla utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet i odontologi

Utbildningsprogrammet i odontologi
Nästa ansökan öppnar våren 2022.
 Omfattning och planerad längd
330 studiepoäng, 5,5 år
Examensnivå
Licentiat
Ansökningstid
Nästa ansökan öppnar våren 2022.
Språk
finska, finska och svenska

Det förutsätter akademiska kunskaper, praktiska kliniska kunskaper och god interaktionsförmåga

Det finns fem specialiseringsområden inom odontologi. Studenten kan specialisera sig inom ett område inom odontologin efter att hen har avlagt odontologie licentiatexamen, beviljats rätt att utöva tandläkaryrket av Valvira och arbetat två år som tandläkare på heltid. Under det första studieåret kan man söka till forskarläkarprogrammet i medicin/odontologi. Ungefär 10 studenter antas till linjen per år. I forskarläkarprogrammet bedriver studenterna forskningsarbete som ett led i doktorsexamen i odontologi vid sidan av studierna och får forskarutbildning i en internationellt ansedd miljö.

Sök till pro­gram­met

Ansökan till utbildningsprogrammet görs via Studieinfo.fi. Ansökningsblanketten är öppen endast under ansökningstiden. Ansökningstiderna varierar från program till program. Du hittar också ansökningskriterierna i Studieinfo.fi.

Ansökningsservicen

Har du frågor om ansökningen till Helsingfors universitet? Ansökningsservicen vid Helsingfors universitet hjälper dig i alla frågor som berör din ansökan.