Alla utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet i medicin

Utbildningsprogrammet i medicin
Nästa ansökan öppnar våren 2022.
 Omfattning och planerad längd
360 studiepoäng, 6 år
Examensnivå
Licentiat
Ansökningstid
Nästa ansökan öppnar våren 2022.
Språk
finska, finska och svenska

Helsingfors universitets medicinska fakultet är en internationellt ansedd forskningsgemenska

Det finns cirka 50 specialiseringsområden inom medicin och studenterna kan välja specialitet efter medicine licentiatexamen när de beviljats rätt att utöva läkaryrket av Valvira. Medicinska fakulteten satsar också starkt på undervisning i forskningsfärdigheter och forskning.

Studera medicin

Ansökan till utbildningsprogrammet görs via Studieinfo.fi. Ansökningsblanketten är öppen endast under ansökningstiden. Ansökningstiderna varierar från program till program. Du hittar också ansökningskriterierna i Studieinfo.fi.

Ansökningsservicen

Har du frågor om ansökningen till Helsingfors universitet? Ansökningsservicen vid Helsingfors universitet hjälper dig i alla frågor som berör din ansökan.