Kontakt

Nedan kan du bekanta dig med de personer som undervisar och planerar programmet. Mera information om lärarnas forskning och publikationer hittar du via man länkarna.

Om du har frågor angående ansökan, inträdeskrav eller ansökans bilagor, ta kontakt med ansökningsrådgivningen.

Le­da­ren för kan­di­dat­pro­gram­met

Leena
Hanski
universitetslektor
Avdelningen för farmaceutiska biovetenskaper
Vetenskapsgren Farmaci, Mikrobiologi och virologi

ledaren för provisorsprogrammet

Mia
Siven
universitetslektor
Avdelningen för farmaceutisk kemi och teknologi
Vetenskapsgren Farmaci