Kontakt

Nedan kan du bekanta dig med de personer som undervisar och planerar programmet. Mera information om lärarnas forskning och publikationer hittar du via man länkarna.

Om du har frågor angående ansökan, inträdeskrav eller ansökans bilagor, ta kontakt med ansökningsrådgivningen.

Le­da­ren för kan­di­dat­pro­gram­met

Utbildningsprogrammet för farmaceutexamen

 

Leena
Hanski
universitetslektor
Avdelningen för farmaceutiska biovetenskaper
Vetenskapsgren Farmaci, Mikrobiologi och virologi

 

 

Utbildningsprogrammet för provisorsexamen

 
Mia
Siven
universitetslektor
Avdelningen för farmaceutisk kemi och teknologi
Vetenskapsgren Farmaci