Alla utbildningsprogram

Utbildningsprogrammet för farmaceutexamen

Utbildningsprogrammet för farmaceutexamen
Nästa ansökan öppnar våren 2022.
 Omfattning och planerad längd
180 studiepoäng, 3 år
Examensnivå
Kandidat
Ansökningstid
Nästa ansökan öppnar våren 2022.
Språk
finska

Är du intresserad av läkemedel, hälsa och välmående?

Studierna i farmaci ger dig mångsidiga kunskaper och färdigheter inom läkemedelsbranschen. Målet med farmaceutexamen är att utbilda experter på farmaci för samtliga områden inom hälso- och sjukvården och ge förutsättningar för upprätthållande och utveckling av yrkeskompetensen.

Sök till pro­gram­met

Ansökan till utbildningsprogrammet görs via Studieinfo.fi. Ansökningsblanketten är öppen endast under ansökningstiden. Ansökningstiderna varierar från program till program. Du hittar också ansökningskriterierna i Studieinfo.fi.

Ansökningsservicen

Har du frågor om ansökningen till Helsingfors universitet? Ansökningsservicen vid Helsingfors universitet hjälper dig i alla frågor som berör din ansökan.