Alla utbildningsprogram

Magisterprogrammet i urbana studier och planering

Magisterprogrammet i urbana studier och planering
För mera information se magisterprogrammets engelska webbsidor
För mera information se magisterprogrammets engelska webbsidor
Nästa ansökan börjar 1.12.2021
 Omfattning och planerad längd
120 studiepoäng, 2 år
Examensnivå
Magister
Ansökningstid
Börjar: 01.12.2021 kl. 08.00Slutar: 05.01.2022 kl. 15.00
Språk
finska, svenska, engelska
Tuition fee per year (only non-EU/EEA citizens)
15 000€
För att kunna söka till ett magisterprogram måste du ha avlagt lämplig kandidatexamen eller motsvarande utbildning.

Hur kan man hantera komplexa stadsmiljöer?

Magisterprogrammet i urbana studier och planering utbildar experter som kan förstå och greppa komplicerade utmaningar som gäller den urbana utvecklingen. Utbildningens tvärvetenskapliga innehåll och pedagogik ger både breda och djupgående kunskaper, färdigheter och praktisk erfarenhet. USP är ett gemensamt program mellan Helsingfors universitet och Aalto-universitetet.

Det finns tre studieinriktningar inom magisterprogrammet i urbana studier och planering: 1) Urban planning and Design 2) Urban Life, Economy and Cultures 3) Urban Ecologies and Systems.

Magisterprogrammet är flerspråkigt. Undervisningen ges på engelska. Man kan också genomföra kurser och lärdomsprov på finska eller svenska (om inte undervisningen förutsätter annat). I det flerspråkiga programmet är de studerande en del av ett internationellt student- och forskarsamfund.

Sök till pro­gram­met

Ansökan till utbildningsprogrammet görs via Studieinfo.fi. Ansökningsblanketten är öppen endast under ansökningstiden. Ansökningstiderna varierar från program till program. Du hittar också ansökningskriterierna i Studieinfo.fi.

Ansökningsservicen

Har du frågor om ansökningen till Helsingfors universitet? Ansökningsservicen vid Helsingfors universitet hjälper dig i alla frågor som berör din ansökan.