Alla utbildningsprogram

Magisterprogrammet i teoretiska och beräkningsmetoder

Magisterprogrammet i teoretiska och beräkningsmetoder
För mera information se magisterprogrammets engelska webbsidor
För mera information se magisterprogrammets engelska webbsidor
Nästa ansökan börjar 1.12.2021
 Omfattning och planerad längd
120 studiepoäng, 2 år
Examensnivå
Magister
Ansökningstid
Börjar: 01.12.2021 kl. 08.00Slutar: 05.01.2022 kl. 15.00
Språk
finska, svenska, engelska
Tuition fee per year (only non-EU/EEA citizens)
15 000€
För att kunna söka till ett magisterprogram måste du ha avlagt lämplig kandidatexamen eller motsvarande utbildning.

Magisterprogrammet i teoretiska och beräkningsmetoder

Naturvetenskaperna är baserade på fenomenens modellering och lösning av modellerna.  Inom magisterprogrammet för teoretiska och beräkningsmässiga metoder får du en stark grund i de teoretiska metoderna, modelleringen, samt den matematiska och numeriska analysen inom fysik, matematik, kemi och/eller datavetenskap. Utbildningsprogrammets säregenskap är möjligheten att kombinera studierna på bred bas av ovannämnda ämnen.  Det lämpar sig utmärkt både för basforskning och många olika tillämpningsområden.

Magisterprogrammet är flerspråkigt. Undervisningen ges på engelska. Man kan också genomföra kurser och lärdomsprov på finska eller svenska (om inte undervisningen förutsätter annat). I det flerspråkiga programmet är de studerande en del av ett internationellt student- och forskarsamfund.

Sök till pro­gram­met

Ansökan till utbildningsprogrammet görs via Studieinfo.fi. Ansökningsblanketten är öppen endast under ansökningstiden. Ansökningstiderna varierar från program till program. Du hittar också ansökningskriterierna i Studieinfo.fi.

Ansökningsservicen

Har du frågor om ansökningen till Helsingfors universitet? Ansökningsservicen vid Helsingfors universitet hjälper dig i alla frågor som berör din ansökan.