Alla utbildningsprogram

Kandidatprogrammet i teologi och religionsforskning

Kandidatprogrammet i teologi och religionsforskning
Nästa ansökan börjar 16.3.2022
 Omfattning och planerad längd
180 studiepoäng, 3 år
Examensnivå
Kandidat
Ansökningstid
Börjar: 16.03.2022 kl. 08.00Slutar: 30.03.2022 kl. 15.00
Språk
finska, svenska

Kandidatprogrammet i teologi och religionsforskning syftar till att ge en bred expertis inom området religion

Kandidatprogrammet är treårigt och omfattningen är 180 studiepoäng (sp). Studierna ger de grundläggande kunskaper som behövs för expertis i religion, och studenten kan därefter själv fördjupa sin kompetens.  

Det finns tre studieinriktningar i kandidatprogrammet: religionspedagogik och fostran, teologisk yrkesverksamhet och islamisk teologi. Inriktningen för religionspedagogik och fostran utbildar ämneslärare i religion. Inom studieinriktningen för teologisk yrkesverksamhet kan man avlägga teologie kandidatexamen, som tillsammans med magisterexamen i teologi ger behörighet för en tjänst som präst/lektor i den evangelisk-lutherska kyrkan. Inom studieinriktningen islamisk teologi kan man genomföra behörighetsgivande studier (60 studiepoäng) för att arbeta som ämneslärare i islam.

Sök till pro­gram­met

Ansökan till utbildningsprogrammet görs via Studieinfo.fi. Ansökningsblanketten är öppen endast under ansökningstiden. Ansökningstiderna varierar från program till program. Du hittar också ansökningskriterierna i Studieinfo.fi.

Ansökningsservicen

Har du frågor om ansökningen till Helsingfors universitet? Ansökningsservicen vid Helsingfors universitet hjälper dig i alla frågor som berör din ansökan.