Alla utbildningsprogram

Kandidatprogrammet i språk

Kandidatprogrammet i språk
Nästa ansökan börjar 16.3.2022
 Omfattning och planerad längd
180 studiepoäng, 3 år
Examensnivå
Kandidat
Ansökningstid
Börjar: 16.03.2022 kl. 08.00Slutar: 30.03.2022 kl. 15.00
Språk
finska
Teaching language
Suomi

Hur många språk finns det i världen? Hur många kan du studera vid Helsingfors universitet?

I kandidatprogrammet i språk lär du dig förstå hur språket fungerar i kulturen, samhället och interkulturell kommunikation. Du utvecklar också dina kunskaper i ett eller flera språk. Kandidatprogrammets studieinriktningar indelas i tre grupper. Till grupp ett hör de språk som förutsätter att studenten har grundkunskaper i språket: engelska, spanska, italienska, franska, tyska, ryska som främmande språk och ryska som modersmål.

Till grupp två hör de språk som inte förutsätter några förkunskaper. Till dessa språk söker man via ansökningsobjektet ”världens språk och språkvetenskaper”. Av dessa språk antar följande nya studenter varje år: antikens grekiska, latin, forna Mellanösterns språk och portugisiska. Till följande studieinriktningar antas nya studenter endast jämna år (2020, 2022 o.s.v.): hebreiska, kinesiska, koreanska, lettiska, polska och swahili. Till följande studieinriktningar antas nya studenter endast udda år (2021, 2023 o.s.v.): arabiska, sydslaviska språk (speciellt bosniska/kroatiska/montenegrinska/serbiska), hindi och urdu, japanska, litauiska och tjeckiska.

Grupp tre består av en studieinriktning: språkvetenskaper, där man undersöker och jämför alla världens språk och forskar i gemensamma egenskaper hos mänskliga språk med hjälp av metoder inom allmän språkvetenskap, fonetik och språkteknologi. Även till studieinriktningen språkvetenskaper söker man via ansökningsobjektet "världens språk och språkvetenskaper”.

Sök till pro­gram­met

Ansökan till utbildningsprogrammet görs via Studieinfo.fi. Ansökningsblanketten är öppen endast under ansökningstiden. Ansökningstiderna varierar från program till program. Du hittar också ansökningskriterierna i Studieinfo.fi.

Läs mer

Observera att undervisningsspråket i programmet är finska. Du kan läsa mer om programmets innehåll på programmets finska sidor.

Beställ en presentation av Helsingfors universitet för ditt gymnasium

Vill du höra mer om hur det är att studera vid Helsingfors universitet direkt från våra studerande? Beställ en presentation så får du en skräddarsydd presentation av Helsingfors universitet och 1-2 av våra utbildningsprogram.

Ansökningsservicen

Har du frågor om ansökningen till Helsingfors universitet? Ansökningsservicen vid Helsingfors universitet hjälper dig i alla frågor som berör din ansökan.