Alla utbildningsprogram

Kandidatprogrammet i sociala vetenskaper

Kandidatprogrammet i sociala vetenskaper
Nästa ansökan öppnar våren 2022.
 Omfattning och planerad längd
180 studiepoäng, 3 år
Examensnivå
Kandidat
Ansökningstid
Nästa ansökan öppnar våren 2022.
Språk
finska

Är du intresserad av frågor om jämlikhet och ojämlikhet?

Är du intresserad av frågor om jämlikhet och ojämlikhet? Hur kön, ålder, etnisk bakgrund och socioekonomisk ställning påverkar? Är du intresserad av hur människor interagerar och hur de påverkar samhället och samhället dem?

Inom de sociala vetenskaperna är forskningen inriktad på frågor som gäller funktioner, mångsidighet, välfärd och relationerna mellan människor i samhället. Socialvetaren identifierar mekanismer i samhället som skapar ojämlikhet och utforskar hur människors välfärd kan öka.

Kandidatprogrammet i sociala vetenskaper omfattar de vetenskapliga områdena samhällspolitik, socialpsykologi, socialt arbete och sociologi. De bildar en helhet som går in på djupet med interaktionen mellan människa och samhälle, och aktuella frågor som gäller rättvisa och global utveckling. Nya studerande antas till kandidatprogrammet i sociala vetenskaper och studierna inleds med gemensamma studier.

Läs mer

Observera att undervisningsspråket i programmet är finska. Du kan läsa mer om programmets innehåll på programmets finska sidor.

Sök till pro­gram­met

Ansökan till utbildningsprogrammet görs via Studieinfo.fi. Ansökningsblanketten är öppen endast under ansökningstiden. Ansökningstiderna varierar från program till program. Du hittar också ansökningskriterierna i Studieinfo.fi.

Ansökningsservicen

Har du frågor om ansökningen till Helsingfors universitet? Ansökningsservicen vid Helsingfors universitet hjälper dig i alla frågor som berör din ansökan.