Kontakt

Nedan kan du bekanta dig med de personer som undervisar och planerar programmet. Mera information om lärarnas forskning och publikationer hittar du via man länkarna.

Om du har frågor angående ansökan, inträdeskrav eller ansökans bilagor, ta kontakt med ansökningsrådgivningen.

Le­da­ren för kan­di­dat­pro­gram­met

MH
Markus
Holopainen
professor
Avdelningen för skogsvetenskaper
Vetenskapsgren Skogsvetenskap, Data- och informationsvetenskap, Övrig teknik och teknologi, Geovetenskaper

Lä­ra­re och forskare

 

FA
Frederick
Asiegbu
professor
Avdelningen för skogsvetenskaper
Vetenskapsgren Skogsvetenskap

SB
Sami
Berghäll
universitetslektor
Avdelningen för skogsvetenskaper
Vetenskapsgren Skogsvetenskap

MB
Maria
Brockhaus
professor
Avdelningen för skogsvetenskaper
Vetenskapsgren Skogsvetenskap, Världspolitik, Statsvetenskap, U-landsforskning

Jaana
Bäck
professor
Avdelningen för skogsvetenskaper
Vetenskapsgren Skogsvetenskap, Växtbiologi, mikrobiologi, virologi, Fysik

BD
Bo
Dahlin
Avdelningen för skogsvetenskaper
Vetenskapsgren Skogsvetenskap

MH
Markus
Holopainen
professor
Avdelningen för skogsvetenskaper
Vetenskapsgren Skogsvetenskap, Data- och informationsvetenskap, Övrig teknik och teknologi, Geovetenskaper

TH
Teemu
Hölttä
professor
Avdelningen för skogsvetenskaper
Vetenskapsgren Skogsvetenskap, Fysik

MK
Markku
Kanninen
Avdelningen för skogsvetenskaper
Vetenskapsgren Skogsvetenskap, Miljövetenskap

KK
Kristiina
Karhu
Avdelningen för skogsvetenskaper
Vetenskapsgren Skogsvetenskap

HK
Heimo
Karppinen
äldre forskare
Avdelningen för skogsvetenskaper
Vetenskapsgren Skogsvetenskap

RK
Risto
Kasanen
universitetslektor
Avdelningen för skogsvetenskaper
Vetenskapsgren Skogsvetenskap

Veli-Pekka
Kivinen
universitetslektor
Avdelningen för skogsvetenskaper
Vetenskapsgren Skogsvetenskap

IK
Ilkka
Korpela
universitetslektor
Avdelningen för skogsvetenskaper
Vetenskapsgren Skogsvetenskap

TK
Timo
Kuuluvainen
universitetslektor
Avdelningen för skogsvetenskaper
Vetenskapsgren Skogsvetenskap

PL
Päivi
Lyytikäinen-Saarenmaa
universitetslektor
Avdelningen för skogsvetenskaper
Vetenskapsgren Skogsvetenskap

Kari
Minkkinen
universitetslektor
Avdelningen för skogsvetenskaper
Vetenskapsgren Skogsvetenskap

AM
Annikki
Mäkelä-Carter
professor
Avdelningen för skogsvetenskaper
Vetenskapsgren Skogsvetenskap

PN
Petri
Nummi
universitetslektor
Avdelningen för skogsvetenskaper
Vetenskapsgren Skogsvetenskap

MP
Marjo
Palviainen
universitetsforskare
Avdelningen för skogsvetenskaper
Vetenskapsgren Skogsvetenskap

Petri
Parvinen
professor
Avdelningen för skogsvetenskaper
Vetenskapsgren Företagsekonomi, Skogsvetenskap

PP
Pasi
Puttonen
professor
Avdelningen för skogsvetenskaper
Vetenskapsgren Skogsvetenskap

Mika
Rekola
universitetslektor
Avdelningen för skogsvetenskaper
Vetenskapsgren Skogsvetenskap, Pedagogik

Juha
Rikala
universitetslektor
Avdelningen för skogsvetenskaper
Vetenskapsgren Skogsvetenskap

MS
Marketta
Sipi
professor
Avdelningen för skogsvetenskaper
Vetenskapsgren Skogsvetenskap

MS
Michael
Starr
Avdelningen för skogsvetenskaper
Vetenskapsgren Skogsvetenskap

AT
Anne
Toppinen
professor
Avdelningen för skogsvetenskaper
Vetenskapsgren Skogsvetenskap, Företagsekonomi

AV
Annukka
Vainio
biträdande professor, andra skedet
Avdelningen för skogsvetenskaper
Vetenskapsgren Socialpsykologi, Övriga samhällsvetenskaper

HV
Harri
Vasander
professor
Avdelningen för skogsvetenskaper
Vetenskapsgren Skogsvetenskap

Jari
Vauhkonen
professor
Avdelningen för skogsvetenskaper
Vetenskapsgren Skogsvetenskap

VV
Veli-Matti
Väänänen
universitetslektor
Avdelningen för skogsvetenskaper
Vetenskapsgren Ekologi, evolutionsbiologi, Övrig naturvetenskap, Skogsvetenskap

EE
Eshetu
Eshetu
universitetslektor
Avdelningen för skogsvetenskaper
Vetenskapsgren Skogsvetenskap