Karriär

Kandidatexamen i skogsvetenskaper utgör en grund för magisterexamen i skogsvetenskaper. Det är också möjligt att välja ett annat magisterprogram, t.ex. magisterprogrammet i atmosfärvetenskaper, växtbiologi, lantbruks-, miljö- och naturresursekonomi eller Environmental Change and Global Sustainability. Kandidatexamen och magisterexamen i skogsvetenskaper bildar tillsammans en omfattande och mångsidig studiehelhet om användningen av skogar och naturresurser. Kunskaperna kan utan svårigheter tillämpas både i och utanför skogsbranschen i Finland och utomlands.

Mer om karriärmöjligheter och sysselsättning se metsätieteet.fi.

Studier är en del av din karriär. Vid Helsingfors universitet är karriärplanering en del av alla högskolexamina. Karriärservicen vid Helsingfors universitet, i samarbete med utbildningsprogram, stöder din tillväxt som expert som en del av dina studier och med separata tjänster.

Karriärservicen stöder dig från det första studieåret och framåt, ett år efter examen.

Karriärservicen

  • ger karriärvägledning och råd om jobbsökning;
  • organiserar info sessioner, utbildning och evenemang,
  • publicerar arbets- och praktikplatser, som är lämpliga för studenter,
  • distribuerar universitetets praktikstöd och
  • organiserar gruppmentorskapprogram.

Kolla karriärservicen, se Instruktioner för studerande, ”Arbete och karriär” och ”Praktik”.

Efter kandidatexamen fortsätter man vanligen direkt med studier som leder till magisterexamen.

Efter genomfört kandidatprogram kan den studerande övergå till något av Helsingfors universitets magisterprogram i enlighet med på förhand fastställda kriterier och principer utan att behöva ansöka om ny rätt att avlägga examen.

* En utexaminerad kandidat får beroende på vilka studiehelheter han eller hon har genomfört direkt studierätt till ett av följande magisterprogram