Alla utbildningsprogram

Kandidatprogrammet i skogsvetenskaper

Kandidatprogrammet i skogsvetenskaper
Nästa ansökan öppnar våren 2022.
 Omfattning och planerad längd
180 studiepoäng, 3 år
Examensnivå
Kandidat
Ansökningstid
Nästa ansökan öppnar våren 2022.
Språk
finska, svenska

Är du intresserad av naturresurser, miljö eller bioekonomi?

Vill du påverka skogarnas framtid, Finlands viktigaste naturresurs och källan till naturens mångfald? Har du undrat över varför skogen kallas jordens lungor eller hur klimatförändring och skog hänger ihop? Eller hur man hållbart och effektivt odlar och förädlar träd från planta till produkt? Eller hur ekonomi och skogsmiljö är kopplade till varandra? Välkommen till Helsingfors universitet och utbildningsprogrammet i skogsvetenskap som är en av de bästa och högst uppskattade skogsutbildningarna i världen. Efter det första året indelas studierna i två inriktningar, skoglig ekologi och resurshållning samt skogsekonomi och marknadsföring, som båda innehåller flera specialiseringsområden.

Sök till pro­gram­met

Ansökan till utbildningsprogrammet görs via Studieinfo.fi. Ansökningsblanketten är öppen endast under ansökningstiden. Ansökningstiderna varierar från program till program. Du hittar också ansökningskriterierna i Studieinfo.fi.

Ansökningsservicen

Har du frågor om ansökningen till Helsingfors universitet? Ansökningsservicen vid Helsingfors universitet hjälper dig i alla frågor som berör din ansökan.