Kontakt

Ledningsgruppen för magisterprogrammet i samhällsvetenskaper

Ilse
Julkunen
professor
Socialt arbete
Vetenskapsgren Socialt arbete

JH
Jaana
Hujanen
professor
Svenska social- och kommunalhögskolan
Vetenskapsgren Medie- och kommunikationsvetenskap

Elina
Oinas
professor
Svenska social- och kommunalhögskolan
Vetenskapsgren Sociologi, Globala utvecklingsstudier, Övriga samhällsvetenskaper

Åsa
von Schoultz
professor
Allmän statslära
Vetenskapsgren Statsvetenskap

HB
Helena
Blomberg-Kroll
professor
Svenska social- och kommunalhögskolan
Vetenskapsgren Social- och samhällspolitik, Socialt arbete

Nelli
Hankonen
biträdande professor, andra skedet
Socialpsykologi
Vetenskapsgren Socialpsykologi, Psykologi

Beata
Segercrantz
universitetslektor
Svenska social- och kommunalhögskolan
Vetenskapsgren Socialpsykologi

KZ
Kim
Zilliacus
universitetslektor
Svenska social- och kommunalhögskolan
Vetenskapsgren Statsvetenskap