Alla utbildningsprogram

Magisterprogrammet i samhällsvetenskaper

Magisterprogrammet i samhällsvetenskaper
Nästa ansökan börjar 16.3.2022
 Omfattning och planerad längd
120 studiepoäng, 2 år
Examensnivå
Magister
Ansökningstid
Börjar: 16.03.2022 kl. 08.00Slutar: 30.03.2022 kl. 15.00
Språk
svenska
För att kunna söka till ett magisterprogram måste du ha avlagt lämplig kandidatexamen eller motsvarande utbildning.

Människan och samhället

Magisterprogrammet i samhällsvetenskaper kännetecknas av ett mångvetenskapligt förhållningssätt till människan och samhället. Du lär dig hur man med hjälp av vetenskaplig forskning kan förstå, analysera och förändra sociala och samhälleliga fenomen inom ramen för lokal och global växelverkan på fördjupad nivå. Studierna stöder din förmåga till självständigt och kritiskt tänkande och förbereder dig för expertroller inom olika samhällsvetenskapliga uppgifter.

Magisterprogrammet i samhällsvetenskaper har fem studieinriktningar: journalistik och kommunikation, socialpsykologi, socialt arbete, sociologi, statskunskap med förvaltning. Undervisningsspråket i magisterprogrammet är i huvudsak svenska men en del av undervisningen sker på engelska. Du har även möjligheten att delta i undervisning på finska.

Sök till pro­gram­met

Ansökan till utbildningsprogrammet görs via Studieinfo.fi. Ansökningsblanketten är öppen endast under ansökningstiden. Ansökningstiderna varierar från program till program. Du hittar också ansökningskriterierna i Studieinfo.fi.

Ansökningsservicen

Har du frågor om ansökningen till Helsingfors universitet? Ansökningsservicen vid Helsingfors universitet hjälper dig i alla frågor som berör din ansökan.