Tematiska helheter

Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper erbjuder en mängd olika tematiska helheter som kan väljas som valfria studier. Genom att avlägga helheterna får du en grundläggande förståelse för olika fenomen och teman som är samhälleligt relevanta. Du kan specialisera dig och profilera dig inför en framtida yrkeskarriär enligt eget intresse.