Kontakt

Ledningsgruppen för kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper

AH
Anna
Henning-Lindblom
universitetslektor
Svenska social- och kommunalhögskolan
Vetenskapsgren Socialpsykologi

Stefan
Sjöblom
professor
Svenska social- och kommunalhögskolan
Vetenskapsgren Statsvetenskap

HH
Henrik
Hägglund
universitetslektor
Svenska social- och kommunalhögskolan
Vetenskapsgren Juridik

HZ
Henrika
Zilliacus-Tikkanen
universitetslektor
Svenska social- och kommunalhögskolan
Vetenskapsgren Medie- och kommunikationsvetenskap

JS
Jonita
Siivonen
universitetslektor
Svenska social- och kommunalhögskolan
Vetenskapsgren Medie- och kommunikationsvetenskap, Språk och litteratur

CK
Christian
Kroll
universitetslektor
Svenska social- och kommunalhögskolan
Vetenskapsgren Socialt arbete, Social- och samhällspolitik

KS
Kenneth
Sillander
universitetslektor
Svenska social- och kommunalhögskolan
Vetenskapsgren Social- och kulturantropologi, Sociologi

Sofia
Heikel-Virkkunen
utbildningsplanerare
Undervisnings- och studentservice

AJ
Amy
Jägerskiöld
Undervisnings- och studentservice