Alla utbildningsprogram

Kandidatprogrammet för samhälle i förändring

Kandidatprogrammet för samhälle i förändring
Nästa ansökan börjar 16.3.2022
 Omfattning och planerad längd
180 studiepoäng, 3 år
Examensnivå
Kandidat
Ansökningstid
Börjar: 16.03.2022 kl. 08.00Slutar: 30.03.2022 kl. 15.00
Språk
finska

Kandidatprogrammet i samhälle i förändring

Utbildningsprogrammet behandlar samhällsförändring ur u-landsforskningens, den politiska historiens, social och kulturantropologins och den ekonomiska och sociala historiens perspektiv.  Med hjälp av dessa vetenskapsgrenars angreppssätt analyseras samhälleliga omvälvningar och kontinuiteter samt skillnader och likheter på olika håll i världen.

Studenterna får en inblick i orsakerna till och följderna av lokala, nationella och globala konflikter och fördelningen av makt, rikedom och välfärd. Studierna ger insikter i hur människor upplever sociala, kulturella, ekonomiska och politiska förändringar och hur de strävar efter att påverka dem.

Det finns fyra studieinriktningar i kandidatprogrammet: social och kulturantropologi, u-landsforskning cirka, politisk historia och ekonomisk och socialhistoria.

Läs mer

Observera att undervisningsspråket i programmet är finska. Du kan läsa mer om programmets innehåll på programmets finska sidor.

Sök till pro­gram­met

Ansökan till utbildningsprogrammet görs via Studieinfo.fi. Ansökningsblanketten är öppen endast under ansökningstiden. Ansökningstiderna varierar från program till program. Du hittar också ansökningskriterierna i Studieinfo.fi.

Ansökningsservicen

Har du frågor om ansökningen till Helsingfors universitet? Ansökningsservicen vid Helsingfors universitet hjälper dig i alla frågor som berör din ansökan.